Tengoku

Familie is alles

Tengoku, Tengoku, Tengoku

Zonder land, maar niet zonder trots. Gekleed in prachtige gewaden, maar toch elke dag arbeid verrichtend. Vol tegenstellingen, maar toch één, dat zijn de Tengoku.

Geografie

De Tengoku hebben geen land, maar wel een thuis. De verschillende Tengoku Clans wonen onder de andere volkeren; sommige leven in het Tengoku district van een Skalesh stad, of net buiten de Rethiaanse steden. Sommige leven bij een kasteelheer in Perla, anderen bezitten landerijen in Contivale. Sommige Clans rijden zelfs mee over de vlaktes van de Ishkaren. De Clans voelen zich één, maar bezoeken elkaar zelden. Ze leven meestal een sober leven, aangekeken met jaloezie, maar leveren danig goed werk af dat ze toch gerespecteerd worden.

Geschiedenis

Het verleden van de Tengoku is in mythen omgeven. Het verhaal is dat er vliegend eiland in de lucht is waar de Tengoku vandaan komen. Sommige zijn echter ontoereikend geweest en werden van het eiland afgeworpen door hun meerdere. Deze zijn op Estera geland, waar ze onder de andere volkeren zijn gaan leven. De Tengoku leven al onder de andere volken van voor het geschreven woord, dus de exacte geschiedenis is niet bekend.

Regering

De Tengoku houden er een sterke familiestructuur op na. Je leeft met je familie en je luistert naar je familiehoofd. Jouw familie dient een Clan, met één familie aan het hoofd en het familiehoofd daarvan is het clanhoofd. Deze simpele structuur werkt, omdat de bevolking per stad meestal heel klein is. Elke clan heeft één specifieke stad of stam in het geval van de Ishkaren en hun wil is daar wet, ook voor bezoekende Tengoku. Als de hoofd-familie van een clan uitsterft, stemmen de andere families welke familie de nieuwe hoofd-familie is. Er is slechts zelden ruzie over wie het familiehoofd is, maar er wordt een duel uitgevochten als dat wel bestaat.

Leger

De Tengoku hebben geen leger en dienen ook in geen enkel leger, tenzij ze door wet gedwongen worden. Meestal hebben ze echter met de lokale bevolking uitzonderingen afgesproken zodat ze niet hoeven te vechten. De meesten kunnen het echter wel, aangezien gevechtskunsten gezien worden als een goede manier om je hoofd vrij te maken.

Wetten

De Tengoku volgen altijd de wetten van bij welk volk ze wonen, behalve als het een interne kwestie betaamt. Dan heeft enkel het clanhoofd er iets over te zeggen en zodra schuld uitgevonden of bekend is, is rituele zelfmoord de enige straf die ze kennen.

Geloof

De Tengoku geloven niet in de goden. Dit delen ze niet al te openlijk, want dit zou hun positie met Reth verslechteren, maar ondanks dat weet iedereen dit toch. Reth heeft echter zijn luxe producten nodig, dus zolang de Tengoku het niet openlijk delen, worden ze niet openlijk vervolgt. Het is echter toch waarom de Tengoku niet inleven bij de Rethianen, maar altijd net buiten hun steden. De Tengoku geloven in plaats daarvan in zelfbeschikking en reïncarnatie. Ze hopen allemaal goed genoeg te zijn om te reïncarneren op het vliegende eiland waar hun volk vandaan komt en geloven dat ze hier zijn gereïncarneerd omdat ze het daarboven niet goed gedaan hebben. Dit maakt de dood tot een sober iets, waarbij het lichaam stilletjes verbrand wordt, aangezien de ziel toch al door is.

Goden en Mythologie

Relaties

Tengoku relaties zijn altijd een zaak voor de ouders. Er wordt gekeken naar allianties en gezonde kinderen en op basis hiervan wordt iedereen uitgehuwelijkt. Als er een klik is, is dit bijzonder prettig, maar dit is uitzondering en geen regel. Sexuele relaties buiten het huwelijk worden, mits de partner akkoord is, toegestaan, maar er wordt wel verwacht dat hieruit geen kinderen volgen. Voor homosexuele relaties buiten het huwelijk geldt hetzelfde. Er wordt wel verwacht dat je puur blijft tot het huwelijk, maar homosexuele relaties tellen hierin niet mee.

Betaalmiddel

Tengoku zijn praktisch in dat ze de geldmiddelen gebruiken die het handigste zijn op dat moment. Meestal werken ze met het geld van het volk waar ze bijwonen, maar als een bepaalde koers gunstig staat, worden ze het liefste betaald in de sterkste geldsoort. De geldsoorten zijn script, daalders en souvereinen, zie respectievelijk Reth, Skalesh en Contivale voor meer informatie.

Handel

Tengoku handelen bijna exclusief met het volk waarbij ze wonen. Ze nemen ruwe producten af, zoals hout, zijde, katoen en leveren prachtige kwaliteit spullen op. Deze verkopen ze weer terug aan hetzelfde volk, waarna die het weer duurder kunnen doorverkopen.

Taal

Tengoku hebben geen eigen taal of schrift en gebruiken meestal de taal van het volk waarbij ze leven of Perlaans, aangezien dit de meest verspreide taal is.

Kleding

Tengoku dragen bijna exclusief zijde in prachtige patronen. Echter zijn ze daarnaast standaard zelden versierd, dus geen juwelen of mantels. De kleding is altijd praktisch genoeg om in te werken, maar ook mooi genoeg om te onderscheiden van andere volkeren. Ze nemen wel vaak iets over van de cultuur waaronder ze leven, dus indien de andere cultuur dat ook doen, kunnen ze juist wel juwelen dragen of bijvoorbeeld ook bont verwerken. Ook hun wapens zijn volledig afhankelijk van de cultuur bij welke ze horen.

Naamgeving

Tengoku namen zijn gebaseerd op Japans en Chinees. Ze hebben een voor- en een achternaam, plus een Clan naam. De Clan naam kan hetzelfde zijn als de achternaam als het de lokaal leidende familie is.