De Vrije Natie van Skalesh

Geld doet de wereld draaien

Skalesh, Skaleshi, Skaleshi

Skalesh, land van prachtige valleien en schitteren bergen. Land van trotse mensen en ontelbare luxe. Dat is waar de Skaleshi voor staan.

Geografie

Skalesh is een redelijk kleine natie die de hele bergketen in het noordoosten voor zichzelf claimt. Het is van nature een erg onherbergzaam land, maar adembenemend mooi in zijn ruwheid. Kleine stroompjes zoeken hun weg naar de vlaktes beneden om daar de rivieren te worden die de rest van het land voeren. Rond de grootste en diepste mijnen liggen de prachtige steden van de Skaleshi, half gebouwd en half ingekerfd. Deze steden zijn vaak in lagen opgebouwd, met sectoren voor de rijken, armen, slaven en Tengoku. Tussen de steden leven veel barbaarse stammen die af en toe langskomen voor handel en om te kijken of er werk is.

Geschiedenis

De Skaleshi stammen af van verschillende bergstammen die zich om aders van erts hebben gevestigd. Ze zijn deze erts gaan ontginnen en verhandelen. De inkomsten die hieruit voortkwamen waren vaak weer nodig om de mijnwerkers van eten en gereedschap te voorzien. Al snel groeide Skalesh uit tot vele kleine dorpjes die met elkaar en de volkeren van de vlakte handelden. Er ontstonden op die manier handelshuizen die zo groot werden dat ze alle dorpjes oopkochten en met elkaar samengingen om één volk te vormen. Niet iedereen ging mee in deze groei en de overblijfselen daarvan bestaan momenteel nog in de bergvolkeren die de Skaleshi de Aultiken noemen. De Skaleshi zelf dragen nog wel vol trots hun clan namen uit die tijd.

Regering

Skalesh wordt bestuurd door een Raad. Deze Raad behandelt de problemen van alledag en wordt door een patriarch voorgezeten. Om in deze Raad plaats te mogen nemen moet je kiesgeld betalen - een soort belasting om stemrecht te mogen hebben. De patriarch wordt elk jaar verkozen uit hun midden en heeft erg veel invloed; de patriarch bepaalt welke onderwerpen worden behandeld en op welke wetten moet worden gestemd. De patriarch wordt bij stemming aangenomen, maar er komt vaak een hoop smeergeld aan te pas.

Leger

Skalesh heeft geen leger of staande troepen. De steden zijn sowieso met grote legers erg moeilijk te bereiken en de bergstammen houden daarnaast en oogje voor ze in het zeil. Indien ze worden aangevallen heeft de regering een grote staatskas om stammen en eventuele huurlingen van andere naties in te huren. Een Skalesh zal dus ook nooit een beroepsmilitair zijn. Wel worden enkele slaven getraind in privé legers voor veiligheid van bepaalde families.

Wetten

Skalesh heeft een vrij simpel wettelijk systeem. Misdaden worden door een triumviraat van advocaten berecht en indien iemand schuldig wordt bevonden, moet de schuldige aan het slachtoffer een wettelijk vastgesteld bedrag betalen - dit natuurlijk na aftrek van een klein beetje voor de staatskas. Indien de schuld niet volledig kan worden afbetaald wordt de schuldige tot slaaf van het slachtoffer benoemd, om zo de rest van de schuld af te betalen. Skaleshi hebben recht op een salaris als slaaf en kunnen dit geld dus voor de schuld gebruiken. Niet-Skaleshi hebben deze luxe niet en moeten het van anderen hebben. Kinderen van slaven vervallen ook automatisch tot slavernij en zijn relatief goedkoop vrij te kopen. Tot hun 16de verjaardag, daarna moeten ze hun eigen schuld dragen.

Geloof

De goden hebben een duidelijke plek in het leven van de Skalesh. Ze doen wat ze moeten doen en daar worden ze voor geëerd. Houden ze daar mee op, dan worden ze niet meer geëerd. Er zijn behoorlijk wat goden uit de gratie gevallen bij de Skalesh in het verleden. Deze goden worden ook wel eens de Vergeten Goden genoemd. De Skaleshi geloven in een hemel waar je in luxe mag verblijven. Daarom graven de Skaleshi niches en tombes uit in de bergen, waar de doden met al hun rijkdommen begraven worden. Deze nemen ze dan mee naar het volgende leven, waar ze alle luxe kunnen betalen. Zolang het goud in de tombe blijft liggen, verschijnt het elke ochtend opnieuw voor de dode. Degene die niet genoeg hebben voor een luxe behandeling, of wiens goud later onteerd en gestolen wordt, moet voor de rest van het hiernamaals de Vergeten Goden dienen en aanbidden.

Goden en Mythologie

Relaties

De Skalesh houden er om politieke redenen huwelijken op na, maar dit is ook echt de enige reden. Dit beslist wie de erfgenamen zijn en zo wordt bezit geconsolideerd. Kinderen buiten het huwelijk worden gezien als bezit en worden meestal redelijk snel slaven. Huwelijk kan dus ook gewoon tussen twee personen van hetzelfde geslacht zijn, maar dan zijn eventuele erfgenamen per definitie geadopteerd. Homosexuele relaties zijn dan ook gewoon toegestaan en zelfs vrij gewoon. Trouw aan een partner zijn kan eigenlijk alleen maar gekocht worden.

Betaalmiddel

Skalesh slaat koperen, zilveren en gouden munten. Deze muntsoort heet de daalder (thaler), waarbij de koperen daalder vaak een duit (farthing), de zilveren daalder vaak een mark (marc), en de gouden daalder vaak een florijn (florin) wordt genoemd. Het algemeen bedrag wordt echter vaak in daalders uitgedrukt, wat een aantal duiten aangeeft. Een mark is tien daalders waard en een florijn is honderd daalders waard.

Handel

De Skaleshi exporteren kristallen, metalen en soms ook zeldzame stenen. Sommige van de kristallen zijn tot een poeder verwerkt en hebben vele toepassingen.

De Skaleshi importeren eten uit Perla, rijke stoffen uit Reth, thee en luxe huiden uit Ishkar, en hout, koffie en ivoor uit Contivale.

Taal

Skaleshi spreken Skaleshi, een taal afstammend van de berg-talen met een eigen alfabet. In het spel wordt Skaleshi weergegeven door Engels met een Russisch of Scandinavisch accent.

Kleding

Skaleshi dragen voornamelijk bont en bruine kleding. Deze zijn vaak versierd met sieraden en stukken metaal. Hun kleding zelf is vaak van rijke stoffen gemaakt zoals velours en zijde. Ze zouden erg barbaars lijken als ze verder niet bijzonder schoon waren en absoluut geen wapens droegen. Ook dragen ze vaak lange onpraktische mantels. Een Skaleshi zal hoogstens een klein mes dragen.

Naamgeving

Skaleshi hebben voornamen uit het Scandinavisch en Russisch. Daarnaast hebben ze hun beroep in hun naam opgenomen, plus de naam van de Clan waar ze vroeger uitkwamen. Een voorbeeld is dus Ivan Trader-Bearwoods. Voor beschrijving van Clannamen, zie het Bergvolk.