Het Koninkrijk Contivale

Eer is Macht

Contivale, Contivaals, Contivaal

Contivale, een prachtig land vol eerbare mensen die samen voor de glorie van de kroon werken. Glorie aan het koninkrijk!

Geografie

Contivale is een land dat tegen de oostkust is genesteld en een subtropisch zeeklimaat kent. Daarnaast maken verschillende eilanden deel uit van Contivale en voegt ieder eiland iets anders toe aan het koninkrijk. Zo zijn er een aantal eilanden die alleen voor vogelpoep en vleermuispoep worden gebruikt. Ook zijn er een aantal grote eilanden zonder roofdieren, waar heerlijke prooidieren tot gigantisch formaat groeien. Ook bestaat er een eiland met een bovengemiddeld aantal giftige dieren waar Contivale zijn zwaarste misdadigers heen stuurt om zichzelf te besturen, afgesloten van de rest van de eerbare wereld. De steden zijn vrij groot en robuust, met gigantische havens aan de kusten om tussen de verschillende eilanden de schipperen.

Klik voor meer informatie over de verschillende steden van Contivale op de link 'steden beschrijvingen' links boven onder de banier.

Geschiedenis

Contivale is ooit begonnen als eilandnatie doordat verschillende kleinere volkeren samentrokken om een schaarste op hun eilanden te bestrijden. Samen zijn ze het continent binnengevallen en hebben een stuk land van de Perlanen weten te verkrijgen. De grotere regio had echter meer voedsel nodig en de Perlanen lieten hun velden verbrand en gezouten achter. Uiteindelijk werd er een onstabiele vrede beraamd. Contivale trok nog wel een aantal keer ten strijde tegen het Keizerrijk van Ishkar en Skalesh, maar vond uiteindelijk baat bij strijd tegen de kleinere volkeren. Uiteindelijk werden ze in de Vrede van Tomarac betrokken. Er is nog wel een groot conflict geweest waar een enorm leger uit het nieuwe Reth Contivale is binnengetrokken, maar deze religieuze fanaten zijn snel en compleet van de kaart geveegd. Dit heeft Reth snel gedwongen om deel te worden van de Vrede van Tomarac. Sindsdien bestaan enkel nog de oorlogen tegen de stammen.

Regering

Contivale heeft voor adellijke titels een erf-systeem waarbij alles over alle erfgenamen wordt verdeeld. Zo wordt een complex systeem van een koning, graven en baronnen doorgegeven van ouder op kind. De kroon van Contivale gaat door van ouder op oudste kind en blijft altijd binnen dezelfde familie, tenzij ze worden uitgedaagd. Alle titels, waaronder de adellijke, zijn bij wijze van duel overdraagbaar. De huidige monarch, Koningin Rosella Isabella Antuiga di Monrosa, is al decennia aan de macht, ondanks vele uitdagers. De adellijke families vallen elkaar vaak aan, zowel op fysiek als diplomatiek vlak, wat suggereert dat ze allemaal bijzonder goede krijgers zijn

Leger

Contivale kent geen dienstplicht, aangezien iedereen van 16 jaar of ouder staat te springen om het leger in te mogen. Oorlog is namelijk, naast duelleren, de enige manier om meer titels, macht en land te krijgen. Veel kinderen worden door hun ouders opgeleid in de basis van oorlogsvoering en vanaf 16 jaar volgen de meeste kinderen een tweejarige opleiding tot volwaardig strijder. Contivale kent dan ook een goed getraind leger van voornamelijk piekeniers en kruisboogschutters. Daarnaast heeft het een bijzonder uitgebreide marine om tegen piraten op te treden en andere naties te overtuigen van hun superioriteit. Een schip bezitten is de makkelijkste manier om kapitein te worden, wat ook in het leger een officiële rang is. Contivale is continu in oorlog met de stammen in het noorden en het zuiden, alsmede met de piraten.

Wetten

Contivale heeft een redelijk dik wetboek wat door de Kroon wordt bijgehouden. Belangrijk is dat de wetten met eer en strijd doorspekt zijn. De Kroon heeft officiële arbiters aangesteld om rechter en beul te zijn, maar velen gebruiken het recht van dueleren om gelijk te krijgen bij geschillen. Zelfgewin wordt niet zwaar bestraft, dus fraude en diefstal worden over het algemeen niet zo zwaar berecht als in andere landen. Oneervolle moord en desertie zijn echter halsmisdaden en leiden tot vreselijke executies. Andere zware misdrijven leiden meestal tot verbanning naar het gevangeniseiland.

Geloof

De Contivalen offeren hevig aan de goden van de strijd en van de zeevaart. Ook willen ze wel eens wierook plaatsen voor andere goden. De doden worden op een brandende boot de zee op gelaten of, indien nodig, in een speciaal gemaakte modelboot verbrand. Hun doden gaan naar een plek waar ze eeuwig feest kunnen vieren, zolang ze herinnerd worden. Dit maakt dat er lange familieverhalen over vorige overwinningen worden verteld. Het vormt tevens een extra drijfveer voor meer eindeloze oorlogen, want niemand wil roemloos sterven. Zodra iedereen die jou zich persoonlijk herinnertis gestorven ga jij naar het volgende hiernamaals om daar verder te feesten. Dit tweede hiernamaals is beter en feestelijker, maar minder aards en verder van je geliefden vandaan. Hier blijf je totdat ook de verhalen over jou niet meer worden verteld en totdat iedereen uit het eerste hiernamaals je niet meer herinnert. Indien dat gebeurt ga je naar het volgende hiernamaals, wat nog vreemder en minder menselijk is. Dit gaat tot in de eeuwigheid door, totdat iedereen is gestorven.

Goden en Mythologie

Relaties

In Contivale heb je één partner waarmee je getrouwd bent, de rest wordt gezien als concubine. Je concubines zijn je bezit, je partner is degene die je erfgenaam is. Wel zijn de kinderen van je partner en je concubines voor de wet gelijk, dus vele Contivalen zien het als hun plicht om hun oudste kind van hun partner te laten zijn. Overspel buiten je partner en concubines is een klein misdrijf en leid meestal tot een duel. Homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd in relationele zin in Contivale, maar wordt ook niet actief door de wet verboden.

Betaalmiddel

De Contivalen betalen met een bijzonder soort schelpen, die op een bepaalde manier zijn behandeld en waarvan de vindplaats bijzonder geheim wordt gehouden. Deze schelpen worden soevereinen (sovereigns) genoemd. Ze hebben zowel grote als de kleine soeverein, waarbij één grote soeverein twintig kleine soevereinen waard is.

Handel

Contivale exporteert hard leer, speciaal vlees, zoutwatervis, fruit, koffie, mest, hout en ivoor. Het land importeert massale hoeveelheden ijzer uit Skalesh, luxe producten zoals wierook, specerijen en zijde uit Reth, voedsel uit Perla en thee en bijzondere houtsoorten uit Ishkar.

Taal

Contivalen spreken hun eigen taal, die ze de Lingua Franca hebben genoemd. Deze taal heeft zijn eigen schrift. In het spel wordt deze taal weergegeven door Engels met een Frans, Spaans of Italiaans accent.

Kleding

Contivalen dragen vaak rijke gevarieerde kleding met mantels en jassen. Deze worden vaak afgezet met bont. Ze dragen bijna geen leer. Ook zijn ze vaak erg kleurrijk in sterke primaire kleuren zoals rood, blauw en geel. Verder zal iedereen kleine stukjes stalen bepantsering dragen zoals armstukken. In de strijd worden er vooral borstplaten, helmen en arm- en beenstukken gedragen, maar geen volledig pantser, vanwege het verdrinkingsgevaar op zee. Wapens zijn bij voorkeur de kruisboog, de rapier of de hellebaard.

Naamgeving

Contivalen hebben namen gebaseerd op Spaans, Frans en Italiaans. Ze hebben een eigen naam en een familienaam. Aangezien er aan elke familienaam status zit, wordt meestal de naam met de meeste status overgedragen bij het trouwen en daarna aan het nageslacht. Je kunt families van adel herkennen door het woordje “di” of “de” tussen hun voor en achternaam. “Benno di Giorgio” is nobel, waar “Benno Giorgio” dat niet is.