Leven op Estera

Het leven op Estera is anders dan je hier en daar misschien zou verwachten. Buiten wat de volkeren specifiek hebben, zijn er ook algemene opmerkingen te maken over Estera.

Op Estera leven alleen mensen. Er zijn zat sprookjes en verhalen van wisselaars, huidrijders, reuzen en trollen, welke vaak cultuurspecifiek zijn, maar de verhalen zijn meestal betwist en er is weinig bewijs behalve skeletten van twijfelachtige oorsprong. De technologie begint de vroege Renaissance in te gaan. Wetenschap begint verklaringen te vinden voor dingen die veelal aan de Goden werd toegeschreven. Dit betekent dat over Estera heen agnosme en atheïsme een ding beginnen te worden, behalve uiteraard in Reth. In de rest van Estera gaat ongeveer de helft van de mensen regelmatig naar de kerk of tempel van hun specifieke religie. Grove schattingen zetten atheïsme op ongeveer vijf procent van de bevolking; de rest gelooft meestal in stilte of geeft vooral gewoontegetrouw eer aan de goden. Bijna iedereen die een religie volgt, volgt de religie die met dat land verbonden is.

Technologie begint een ding te worden in de wat verder gevorderde landen. Skalesh en Contivale hebben daadwerkelijke universiteiten en daarnaast beginnen de meeste landen, met duidelijke uitzondering Ishkar, scholen te krijgen voor primair en secundair onderwijs. Een groot deel van de bevolking van Estera kan rudimentair rekenen, lezen en schrijven. In de grootste steden beginnen zelfs drukpersen een ding te worden. De gemiddelde mens zal echter nog niet zo’n drukwerk gezien hebben. De eerste proeven met stoom beginnen uitgevoerd te worden, maar zijn nog ver van praktische applicatie. Er zijn zelfs vage geruchten over explosief zwart poeder, maar daar is nog nooit een werkend voorbeeld van waargenomen op Estera.

De mensen op Estera zijn relatief stevig en gezond. Wonden genezen iets sneller en botten zetten iets sneller dan je gewend bent. De gemiddelde leeftijd is moeilijk iets algemeens over te zeggen, maar er zijn mensen die de tachtig daadwerkelijk halen, al uiteraard niet in Contivale of onder de stammen en slaven bevolkingen. Wel worden mensen in alle culturen over het algemeen op hun 18de echt volwassen beschouwd.

Naast de fysieke aspecten zijn er ook mentale aspecten. Zo heeft iedere inwoner op Estera een Roeping. Het is moeilijk aan te tonen, maar er heerst een geloof dat je een lot hebt in je leven. Dit kunnen dingen zijn als mensen helpen, bakker of zelfs seriemoordenaar. Op een bepaald moment heb je gewoon een klik en een gevoel van thuishoren. Het groeit van een soort algemeen gevoel van bijvoorbeeld iets maken of iets vinden en kristalliseert uit tot een specifiek beroep. Mensen die hun Roeping gevonden hebben en die uit kunnen voeren, zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die dat niet kunnen. De mensen die dat niet hebben voelen een soort leegte in hun ziel, alsof hun leven niet op zijn plaats wil vallen.

Voor sommige mensen die deze Leegte hebben is er ineens een gigantische trek gekomen om naar Lange Vallei te gaan. Dit kan soms al maanden voor Lichtval geweest zijn.