De Heilige en Onbezoedelde Landen van Reth

Door geloof leven wij

Reth, Rethiaans, Rethiaan

Reth, heilige land geschonken door Reth en de Goden. Een land waar ieder zijn plek heeft en iedereen vrij is. Een volk dat veilig is te geloven, dat zijn de Rethianen.

Geografie

Reth is een woestijnland met prachtige gele en rode zanden die eindigen in stranden bij de zee en rode kleigrond die door de stromen uit de bergen van Skalesh uit Perla wordt meegevoerd. Rond deze uitgestrekte rivierdelta liggen steden gebouwd uit zandsteen en marmer. De steden zijn gevuld met een enorm contrast: de simpele gebouwen van de gewone burger en prachtige torens, tempels en spiralen opgericht aan de goden. De rivieren hebben ook kilometers aan plantages ernaast, welke met lange platte zeilschepen over de rivier naar de dichtstbijzijnde stad worden gebracht.

Geschiedenis

Het huidige Reth was ooit onderdeel van het Keizerrijk Ishkar. Dit was een grote gelovige natie wiens grenzen even groot waren als Perla nu is. Dit land had een klasse systeem waar je in geboren werd en waarin de hogere klassen door de lagere klassen werden bediend. Er was echter geen manier waarop je omhoog kon klimmen in de klassen, maar wel een manier om status te verliezen en een klasse naar beneden te zakken. Dit zorgde er op lange duur voor dat de keizerlijke familie en de hogere klasse daaromheen met verreweg minder waren dan de lagere klassen. Een charismatische slaaf genaamd Reth is toen rond gaan reizen en heeft met de hulp van de goden de laagste klassen zover gekregen om in opstand te komen tegen de elite. Binnen enkele jaren waren de keizerlijke familie en hun loyalen op de vlucht. Tijdens het feest daarop volgde heeft Reth alle mannen bedankt en alle vrouwen bezwangerd, zo een nieuw heilig volk makend. Om de wereld een betere plek te maken voor zijn volk is Reth toen naar de hemel opgestegen en heeft daar de plek van de oppergod ingenomen. De andere naties waren echter jaloers en hebben de oorlog aan Reth verklaard, totdat ze een stuk van hun land aan de vluchtende Ishkaren moesten schenken en ze de Vrede van Tomarac ondertekend hebben.

Regering

Reth is een theocratie. Dit betekend dat de interne kerkstructuur ook de regering is. Dorpjes worden bestuurd door priesters uit de grootste kerk, steden hebben een bisschop met priesters om de kleinere zaken te regelen, kardinalen overzien verschillende gebieden en rapporteren aan de Hierophant. Enkele rang wordt aangesteld door de rang boven zich, met vetorecht van de Hierophant. Als de Hierophant sterft wordt een nieuwe aangesteld door de kardinalen, welke de wil van de goden interpreteren. Dit kan enkele jaren duren, gezien ze het niet altijd eens zijn uit welk van de geloven de kardinalen moet komen. De huidige Hierophant is Abdelhamid de Gids IX, welke al behoorlijk op leeftijd is en waarvan wordt verwacht dat hij het niet lang meer vol zal houden.

Leger

Het leger van Reth bestaat enkel uit vrijwilligers en degene die dat doen, doen dat meestal voor een god van de oorlog. Verschillende krijgsmonniken, oorlogspriesters en paladijnen hebben divisies op basis van welke god ze volgen. Ze zijn dan ook allemaal anders uitgedost al komt er vaak een hoop metaal bij kijken. De rest van het leger bestaan uit straflegioenen met beperkte middelen. Voor Rethianen is dit de enige manier om echt tot inkeer te komen.

Wetten

De straffen in Reth zijn vrij fors. Bij elke misdaad die een schande voor de goden is worden er lijfelijke straffen uitgevoerd, zoals marteling, brandmerken of het verwijderen van lichaamsdelen en soms de doodstraf. Dit laatste wordt alleen voor blasfemie tegen Reth en atheïsme gebruikt. Bij elke misdaad waarbij je een ander persoon benadeeld zoals diefstal, moord of verkrachting, krijg je een taakstraf. Bij hele kleine dingen kan dit voor de persoon dingen doen die je bestolen hebt, maar meestal eindig je in de straflegioenen. De laatste categorie is misdaden zonder slachtoffer en worden meestal monetair opgelost of met vasten en bidden. Deze zijn echter zeer zeldzaam, aangezien de rechter-priesters meestal wel iemand kunnen bedenken die benadeeld is, god danwel mens.

Geloof

Rethianen geloven in een gemengd pantheon van goden en heiligen. Elke priester stelt zich in dienst van de opperheilige Reth en minimaal één andere god of heilige. De meeste heiligen verworden tot God status en kunnen dus ook als goden aanbeden worden. Het geloof is dat Reth zelf de troon van de oppergod Rashkul gekregen heeft, die opzij stapte in ere van alle daden die Reth gedaan heeft. Sindsdien regeren de goden naast de heiligen over het godenrijk. Er zijn vier rijken in Rethiaans geloof: Alria, het rijk van de levenden, Himria, het rijk van de Goden, Medria, het rijk van de doden, Halria, het rijk van zondaars. Zij die diep geloven gaan naar Himria, waar zij de goden en heiligen mogen dienen; hier is de kans dat Reth je ziet en je zelfs tot heilige verheft. Degenen die devoot maar niet echt bijzonder zijn gaan naar Medria, een plek waar je kan rusten en zingen in lofzang voor de goden. De zondaars gaan naar Halria, om eeuwig door demonen gemarteld te worden.

Goden en Mythologie

Relaties

Reth kent het huwelijk tussen een man en een vrouw, maar buitenechtelijke relaties wordt niet op neergekeken. Het hebben van een kind wordt namelijk als heilige plicht voor het land gezien en dat hoeft niet perse met je partner te zijn. Een echtgenoot wordt wel gezien als de vader van het geboren kind, zelfs al is hij niet de biologische vader. Om deze bevolkingsgroei verder aan te moedigen mag de priester die een huwelijk afsluit zich beroepen op het recht van de "Eerste Nacht", waarin hij of zij de eerste huwelijksnacht mag doorbrengen met de partner van het tegenovergestelde geslacht. Homoseksualiteit zonder tenminste drie kinderen te hebben voortgebracht wordt gezien als zondig, aangezien dit niet bijdraagt aan de bevolkingsgroei.

Betaalmiddel

Reth gebruikt prachtig papyrus versierd met religieuze teksten en enorm detail, wat het mogelijk - maar bijzonder moeilijk - maakt om het na te maken. Deze vorm van geld heet Script en heeft verschillende denominaties op basis van de complexiteit van de teksten. Zo zijn er briefjes van 1, 5, 10, 25 en 50 Script. Script is echter vrij duur en intensief om te maken, dus de daalders uit Skalesh beginnen onder de armen wat populairder te worden.

Handel

Reth exporteert zandsteen, katoen, specerijen, zijde, zout, wierook, papyrus en geloof.

Reth importeert vooral edelmetalen en edelstenen uit Skalesh, eten uit Perla, thee uit Ishkar en ivoor en hout uit Contivale.

Over het algemeen handelt Reth niet met Ishkar, al zullen sommige individuen dit wel op zichzelf doen. Het meeste papier gaat via de Perlanen naar Ishkaren. Verder kennen ze vooral handel via de rivieren met Skalesh en handel via een zuidelijke scheepsvaart met Contivale.

Taal

Rethianen spreken een dialect van Oud Ishkaars, maar het wordt wel Rethiaans genoemd. Deze taal heeft een eigen schrift en wordt in het spel weergegeven door Engels met een Brits accent. Afhankelijk van je positie in Rethiaanse samenleving kan dit variëren van Received Pronunciation tot Chav.

Kleding

Rethianen dragen vooral lichte tinten, dus het liefste wit, maar lichte tinten blauw en geel zijn ook mogelijk. Ze dragen loszittende simpele kleding, voornamelijk van katoen. Daaroverheen zijn vaak wel vele religieuze teksten aangebracht in de vorm van rollen of simpele metalen religieuze iconen van verschillende godheden. Rethianen dragen geen wapens, behalve de krijgspriesters en paladijnen, die zich volledig in pantser hullen. In het straflegioen draagt iedereen zwaard en schild, maar geen pantser.

Naamgeving

Rethianen hebben een voornaam gebaseerd op Marokkaanse, Joodse of Arabische namen. Daarnaast hebben krijgen ze van de kerk een titel die hun geloof aan geeft die ze kunnen verdienen, zoals 'de Schone', 'de Gezalfde', 'de Vrome'. Een achternaam hebben is dus een grote eer. Deze wordt nooit doorgegeven aan kinderen of in het huwelijk. Wel geven ze vaak voornamen door aan eerste geboren kinderen, dus je kan 'Ephraim III de Volgzame' makkelijk tegenkomen.