Perla

Samen zijn we sterker

Perla, Perlaans, Perlaan

Perla, land van eerlijkheid en heerlijk leven. Letten op je buurman en trots zijn op je werk. Dat is wat het is om een Perlaan te zijn.

Geografie

Dankzij de kleine stroompjes en bronnen die het land rijk is bestaat Perla voornamelijk uit vruchtbare kleigrond. Het strekt zich uit van de oostkust tot de grenzen van alle andere landen om zich heen. In het midden van het land staat een kleine bergketen die een uitloper van de bergen van Skalesh is. Het land is opgedeeld in verschillende districten die elk een burcht hebben. Daaromheen liggen verschillende kleine dorpjes voor algemene voorzieningen met daar weer omheen de vele boerderijen. In het noordoosten van het land staan vooral veefokkerijen. De rest produceert voornamelijk verschillende soorten graan het land kent ook districten met imkers. Buiten de burchten en de kleine dorpjes kent Perla geen steden van zichzelf. De Lange Vallei, genesteld tussen de bergen in het centrum, kent wel drie steden, maar deze liggen technisch gezien in neutraal gebied.

Klik voor meer informatie over de verschillende gewesten binnen Perla op de link 'Gewesten en Districten' links boven onder de banier.

Geschiedenis

Perla heeft een vrij onbewogen geschiedenis. Het is ooit uit verschillende kleinere volkeren, die in de regio landbouw bedreven gevormd, toen deze voor hun eigen veiligheid samenklonterden. Ze hebben zich redelijk neutraal weten op te stellen door te dreigen de dijken van de rivieren door te prikken en de velden plat te branden als iemand hen aan zou vallen. Ze hebben in hun hele vroege geschiedenis een stuk land aan de Contivalen afgestaan als vredeoffer en hebben daarna een instrumentaal deel gespeeld in de Vrede van Tomarac, waarbij het Keizerrijk van Ishkar, het Koninkrijk Contivale en de Vrije Natie van Skalesh samen afspraken nooit meer te zullen strijden. Daarbij heeft Perla een stuk land gedoneerd in het midden van het continent wat vanaf dat moment door niemand meer zou worden geregeerd. De Lange Vallei behoort nu aan alle naties toe. Dit is de reden dat er drie grote steden werden gebouwd, voor elk volk één, zodat daar door de naties gehandeld en onderhandeld kon worden. Er verscheen een pleisterplaats tussen de steden in, maar buiten deze Groene Toren bleef de vallei verder leeg. Tijdens de val van Ishkar heeft de nieuwe natie van de Heilige en Onbezoedelde Landen van Reth een groot stuk land aan Perla gedoneerd om ze uit het conflict te houden, al hebben de Rethianen naderhand wel hun handtekening aan de Vrede van Tomarac toegevoegd.

Regering

Perla gebruikt een electief feodaal stelsel. De kleine dorpjes verkiezen uit hun midden een burgemeester. Deze blijft burgemeester voor het leven, tenzij vijftig procent van de inwoners de burgemeester per referendum afzet, waarna er een nieuwe burgemeester wordt gekozen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de aanleggen van algemene faciliteiten in het dorp en voor de handel tussen de dorpen. De burgemeester helpt ook bij huwelijken en spreekt in zeldzame gevallen recht. De burgemeesters uit een district verkiezen een landheer uit hun midden, welke ook landheer is voor het leven. Deze landheer onderhoudt de burcht, zodat het niet-strijdende volk zich daarin terug kan trekken in tijden van oorlog, onderhoudt de wegen in zijn district en voorziet de weinige beroepsmilitairen door een kleine belasting van de dorpen te innen. Ook de landheer mag door de meerderheid van stemmen van zijn burgemeesters worden afgezet. Tijdens een oorlog wordt er een krijgsheer aangesteld uit de landheren, welke voor vijf jaar toegang krijgt tot alle middelen die het land heeft. Na die vijf jaar wordt de krijgsheer zijn termijn verlengd of legt hij de macht neer.

Leger

Perla kent de dienstplicht en elke burger tussen de 20 en 30 dient wekelijks te trainen met houten schild, kort- en langspeer. Daarnaast wordt elke volwassen Perlaan geacht te kunnen boogschieten en worden hier ook trainingen voor georganiseerd. Een klein deel van de niet-ervende zonen kiest er voor beroepsmilitair in dienst van de lokale landheer te worden en leert dan ook paardrijden en krijgt zwaardtraining en een daadwerkelijk metalen pantser. Zo bestaat het Perlaanse leger uit bijzonder lichte infanterie met een redelijk grote groep reservisten - boogschutters - en een kleine kern zware cavalerie. Het leger is echter heel erg onervaren aangezien Perlanen in niet meer dan kleine schermutselingen met barbaren terecht komen.

Wetten

Perla kent geen specifieke corpus van wetten. Over het algemeen worden zaken stuk voor stuk bekeken door de burgemeester van het dorp waar de misdaad werd gepleegd of door de landheer van een specifiek district als het een bijzonder zwaar vergrijp betreft. Slechts heel soms vaardigen burgemeesters en landheren decreten uit met lokale verordeningen. Over het algemeen wordt het rehabiliteren van het individu gezien als net zo belangrijk als het schadeloos stellen van het slachtoffer. De straffen zijn dan ook vaak werkstraffen of geldstraffen, met voor de zwaarste vergrijpen verbanning of de dood. Gevangenisstraf wordt vaak gezien als inhumaan en de Perlanen houden liever samen iemand in de gaten dan gevangenissen te bouwen.

Geloof

Perlanen zijn vooral praktisch gelovende mensen als het op de goden aankomt. Hun goden worden bij elke maaltijd met een kort gebed geëerd, maar de Perlanen verlangen geen interventie van hun goden en hun goden verlangen geen interventie van hen. Volgens de meeste Perlanen hebben de goden de wereld in werking gezet en kijken ze nu vredig toe. Je kunt dus wel de goden vervloeken voor de manier waarop de wereld op dat moment is, maar ze gaan het niet veranderen.

Ze geloven dat een individu geschapen wordt, lichaam en ziel, in de buik van de moeder. Pas bij de dood scheiden lichaam en ziel, waarna het lichaam in velden begraven wordt om als mest te dienen voor de gewassen. De ziel waakt over de nabestaanden of het dorp tot het volgende plantseizoen, waarbij er een enkele kiem de ziel van de overledene krijgt toegekend. De ziel wordt dan geplant en krijgt nog één jaar als plant, heerlijk genietend in de zon. De overledene wordt daarna nog éénmaal herinnerd bij de oogst, met het oogstfeest ook als grote dodenherdenking, waarbij het voedsel uit de kiem tot het volk genomen wordt en uiteindelijk wordt teruggebracht in de natuur.

Perlanen zijn echter wel erg bijgelovig; ze geloven dat verschillende dingen geluk en ongeluk brengen en hebben een kleine maar levendige folklore met monsters die je komen halen als je bepaalde dingen niet goed behandelt of doet. Daarnaast geloven ze in personen die tegen de natuurlijke orde ingaan; deze personen worden vaak heksen en heksenmeesters genoemd. Als er een heks of heksenmeester wordt gevonden, eindigt deze meestal op een brandstapel - één van de weinige gevallen van doodstraf.

Goden en Mythologie

Relaties

In Perla wordt er hard gehamerd op een gezinsstructuur. Dit betekend een man en een vrouw en hun kinderen. Ieder persoon heeft maar één partner en over homosexualiteit wordt niet gesproken. Overspel is een bijzonder zwaar misdrijf en leid meestal tot verbanning. Dit enkel als er op tijd een uitspraak over gedaan wordt, want anders komt het ook nog wel eens voor dat er iemand gelyncht wordt.

Betaalmiddel

Perlanen gebruiken intern voornamelijk nog steeds ruilhandel of langstaande afspraken. Over het algemeen wordt iedereen gewoon geacht zijn werk te doen en, als het werk niet nuttig is, ander werk te zoeken. De meeste dorpjes zijn meer communes dan iets anders. Ze begrijpen echter dat voor handel met de buitenwereld ze Script, Daalders en Soevereinen moeten aannemen. Zie Reth, Skalesh en Contivale respectievelijk voor uitleg over hun geldsystemen.

Handel

Perlanen exporteren bijna alleen maar voedselproducten. Ze verschepen zowel de ruwe grondstoffen als verwerkte producten, zoals gerst, tarwe, rogge, haver, leer, botten, vlees, honing, bier, melk, mede en zoetwatervis.

Ze importeren metalen uit Skalesh, fruit, koffie en mest uit Contivale, zout uit Reth en hout en thee vanuit Ishkar.

Taal

In Perla wordt Perlaans gesproken, een taal die zijn eigen schrift heeft. In het spel wordt Perlaans door Nederlands weergegeven.

Klik voor een selectie van spreekwoorden en gezegdes in Perla link 'Perlaanse gezegdes' links boven onder de banier.

Kleding

Perlanen dragen ongekleurde kleding of kleding in aardetinten en groen. Ze gebruiken over het algemeen stoffen zoals wol en heel soms leer, maar over het algemeen geen bont. Hun kleding is altijd simpel en praktisch. Het zeldzame groen wordt dan ook met name gebruikt door de weinige mensen die jager zijn.

Naamgeving

De voornamen van Perlanen zijn vrij simpel en gebaseerd op Nederlandse voornamen, gevolgd door 'van' en dan de plaatsnaam waar ze geboren zijn. Landheren nemen vaak de naam aan van hun regio in plaats van het dorp waar ze vandaan komen. b.v.: Bob van Houten.