De Heilige Leer van Reth

Schepping

In het begin was er alleen het rijk van de goden. Dit rijk was grotendeels leeg, onbewoond en zonder karakteristieke eigenschappen. Het was een eindeloos grijs, maar met enkele prachtige gebieden. Op deze kleine gebieden bestonden de oude goden afzonderlijk van elkaar. Ze waren enkel gericht op hun eigen zaken, waardoor ze niets gezamenlijks met elkaar hadden.

Rashkul was de enige god die hier geen genoegen mee nam. Hij vond dat het eindeloze grijs gevuld moest worden, en zag de potentie die de goden hadden om gezamenlijk iets prachtigs te maken. Hij bracht de goden samen om een groots project te beginnen. Zo transformeerden zij het grijs in de godenwereld tot een rijk vol met prachtige gebouwen, tuinen en beelden. Ze noemden het kunstwerk Himria.

Echter waren de goden nog niet tevreden. Ze hadden gezamenlijk iets prachtigs gemaakt, maar het had de leegte van hun rijk nog niet gevuld. Er moest meer komen dan alleen statische objecten, meer dan alleen dingen om te bewonderen. Ze besloten dat ze meer van henzelf nodig hadden, nieuwe goden om de leegte mee te vullen. Er was echter veel diversiteit onder de goden, en veel verschillende meningen over waar een godheid aan moest voldoen. Ze konden niet tot een consensus komen. Rashkul, in zijn streven om de goden bij elkaar te houden, kwam met een voorstel: Ze zouden een nieuwe wereld maken, gevuld met talloze stervelingen. Ze zouden toekijken hoe zij hun leven leidden, om zo te kunnen beslissen welke van hen geschikt zouden zijn om tot god verheven te worden. De meesten zouden na hun sterven inwoners worden van een rijk voor de overledenen, terwijl enkelen zich bij hen konden voegen in Himria. Zo werden er twee nieuwe rijken gemaakt door de goden: Alria, het rijk van de levenden, en Medria, het rijk van de doden.

De plannen van de oude goden liepen mis. Alria zat vol fouten; gevolgen van de strubbelingen tussen de goden over hoe de wereld eruit moest zien. Hierdoor ontstonden er ongelijkheden onder de stervelingen: Niet iedereen had een gelijke kans om zichzelf te bewijzen in het leven dat ze kregen. Verder bleken er ook fouten te zitten in de selectie van goden: Sommigen bleken te corrupt te zijn geworden van de macht die ze toebedeeld kregen en veranderden in demonen. In een wanhopige poging om hun fouten te herstellen creëerden de goden een nieuw rijk waar ze de demonen naartoe verbanden. Dit helse gebied noemden zij Halria.

De demonen, nu geketend aan Halria, verklaarden de oorlog aan de goden. Ze zwoeren hun invloed te gebruiken om stervelingen te corrumperen en zo hun eigen macht te vergroten. Een lange tijd leverden de goden strijd tegen de demonen, maar hun onenigheid was inmiddels dusdanig verergerd dat zelfs Rashkul ze niet meer verenigt kon houden. Na lang overwegen besloot Rashkul dat er drastische maatregelen nodig waren: De wereld kon niet worden behouden met de huidige goden. Het was tijd voor vernieuwing. Rashkul doorzocht Alria, op zoek naar de puurste ziel die hij kon vinden. Één die in staat zou zijn om Himria te hervormen,nieuwe, pure goden te creëren en de demonen op afstand te houden. Zo vond hij Reth, een man met een ziel zo fel en puur als het licht van de zon.Reth en Discipelen

Reth heeft een aantal discipelen die centraal staan in het Rethiaanse geloof. Nadat Reth oppergod werd hebben zij erop toegezien dat het Rethiaanse volk voorspoedig groeide, en zij hebben geleefd volgens de idealen die zij van Reth hebben overgenomen. Toen zij vervolgens overleden, werden zij door Reth meteen tot god verheven. Elk van deze Goden hebben een kernwaarde die overeenkomt met waar zij voor stonden in hun leven.

Reth, God van Vrijheid

"Ieder is vrij en gelijk"

Reth was ooit een normale slaaf onder een rijke Ishkaarse familie. Dag in, dag uit werkte hij om zijn eten en onderdak te verdienen. Verder had hij niets behalve zijn goede reputatie onder de andere slaven van deze familie. Dit kwam omdat Reth ondanks zijn zware leven altijd positief bleef, en aan de andere slaven deed geloven dat het leven beter zou worden. Dit gedrag frustreerde de slavendrijvers, en zij maakten daarom het leven extra zwaar voor Reth. Dit had uiteindelijk alleen maar een averechts effect, aangezien Reth hierdoor nog meer in aanzien steeg onder de andere slaven. De slavendrijvers zijn er nooit in geslaagd om Reth’s optimisme te breken.

Op een nacht, toen Reth in zijn eentje extra lang moest doorwerken, kreeg hij een stem te horen. Het was de stem van Rashkul, de toenmalige oppergod. Hij vertelde Reth dat de goden hadden gefaald door een wereld te maken vol ongelijkheid, en dat corruptie zich had verspreid door het rijk van zowel de levenden als de goden. Het was tijd voor vernieuwing. Reth was het hiermee eens, en hij begon daarom met zijn revolutie. De volgende dag verdreef Reth met de steun van alle andere slaven de lokale elite met weinig tegenslag. Reth verkondigde dat nadat zij Eskardur, de hoofdstad van Ishkar, hadden bevrijd, er een groots feest zou plaatsvinden, waarna zij een nieuw heilig volk zouden stichten. Om dit te doen zouden zij eerst de rest van de slaven in Ishkar bevrijden, om vervolgens terug te komen voor Eskardur. De plaats waar de reis van Reth begon zou later Ansireth worden genoemd.

Door dit eerste succes werd een proces in gang gezet, waarvan onder leiding van Reth het momentum bewaard bleef. Reth ging van stad naar stad om meer slaven te bevrijden. Bovendien begonnen slaven door heel Ishkar zelf in opstand te komen, om zich vervolgens zelfstandig bij Reth te voegen. Gedurende zijn reis inspireerde Reth vele anderen met zijn verhalen. Deze verhalen hadden als kern dat wanneer iedereen de vrijheid heeft om zelf invulling te geven aan zijn of haar leven, de rest allemaal vanzelf op zijn plaats zal vallen. De personen die deze ideologie het beste begrepen en er in slaagden om daar een eigen invulling aan te geven werden de oorspronkelijke discipelen van Reth.

Enkele jaren later was de revolutie voltooid, waarna Reth opnieuw de stem van Rashkul hoorde. Hij sprak tot Reth dat zijn werk op Alria nu voltooid was, en dat hij nu zijn plaats zou mogen innemen in Himria, Hier zou hij Himria kunnen hervormen, nieuwe, pure goden kunnen creëren en de dreiging van demonen terug kunnen dringen. Reth stemde in om deze plicht op zich te nemen, maar niet voordat hij het feest zou hebben gegeven dat hij had beloofd, en ieder die hem gesteund heeft, had bedankt. Nadat hij dit had gedaan sprak Reth dat het voor ieder nu tijd was om zelf invulling te geven aan het leven en een eigen volk te stichten, waarna hij alle vrouwen bezwangerde. Aan het einde van deze nacht verscheen er een hemels licht op een groot plein, wat later de Hemelse Weg van Hilimbad zou worden genoemd. In dit licht rees hij op naar Himria.

Eenmaal aangekomen in Himria stond Rashkul zijn positie als oppergod af aan Reth, waarna Rashkul aan Reth zijn assistentie aanbood. Omdat Reth dankbaar was voor de steun van Rashkul in zijn revolutie, en omdat hij zo bekwaam was in het spreken tot wezens op Alria, benoemde hij hem tot zijn officiële boodschapper. Reth sprak vervolgens ook met de andere Goden, waarna hij er een aantal van hen ontmaskerde als Halriaanse demonen. De andere goden waren namelijk dusdanig oud geworden dat zij niet goed meer konden zien, waardoor hen dit niet was opgevallen. Reth erkende de ouderdom van de bestaande goden, en gaf ieder van hen de keuze om rust te nemen op de manier waarop zij dat zelf wilden, of om op een andere, maar kleinere manier te assisteren binnen Himria. Vervolgens begon Reth met het aanwijzen van nieuwe heiligen en goden onder het Rethiaanse volk, om zo de wereld beter te kunnen beschermen tegen de demonen.

Shahwa, Godin van het Volk

"Voldoe aan je eigen behoeftes, behoudt het heilige volk"

Shahwa is één van de twee discipelen die onder dezelfde slavendrijvers werkte als Reth. Net als Reth had ze het zwaar te verduren, en ze werd bovendien ook veel lastiggevallen door haar slavendrijvers. Voor het begin van de revolutie sprak ze veel met Reth over hoe ze de droom had om te kunnen leven naar haar eigen inzichten, een gezin te kunnen stichten en kinderen te kunnen krijgen. Ze raakte geïnspireerd door Reth’s optimisme, die vanaf begin af aan haar altijd vertelde dat zolang ze voor haar eigen vrijheid zou vechten, haar droom uiteindelijk in vervulling zou gaan.

Tijdens de revolutie zorgde Shahwa voor de opvang van talloze kinderen van bevrijde slaven, zodat zij zich konden richten op de revolutie. Dit deed ze met alle plezier van de wereld, waardoor het in haar bijzijn soms leek alsof er helemaal geen revolutie gaande was. Na de revolutie bracht zij Reth’s eerste kind de wereld in, waarna ze gedurende haar leven nog 52 andere kinderen kreeg. Vanaf Himria overziet ze nu het welzijn van alle inwoners van Medria.

Shahwa wordt vooral aangeroepen door moeders om te waken over het welzijn van hun kinderen, en door mensen met een kinderwens, voor vruchtbaarheid.

Nahm, God van Gezondheid

"Zorg goed voor jezelf, zodat je een gezond leven kunt leiden"

Nahm werkte vroeger als slaaf op een boerderij, waar hij werkte met allerlei verschillende specerijen. Deze specerijen werden deels gebruikt voor het bereiden van heerlijke gerechten voor feesten van rijke families, waar hij geen hap van mocht proeven. Vaak moest Nahm het doen met het minste van het minste, terwijl hij alleen maar de geuren van de heerlijke feestmalen kon ruiken.

Toen hij bevrijd werd tijdens de revolutie van Reth, wijdde hij zich aan het bevorderen van zijn kookkunsten om zo zelf te kunnen genieten van de maaltijden waar hij vroeger alleen maar over kon dromen. Hij kookte zo veel dat er meer dan genoeg was om alle bevrijde slaven gevoed en gezond te houden. Hier bleef hij zelfs na de revolutie enthousiast mee door gaan, waarna er een volledige nederzetting om zijn keuken is gebouwd, en velen van ver kwamen om hem ingrediënten te brengen. Ieder die zich vestigde in deze nederzetting leidde een goed en gezond leven zolang Nahm daar leefde. Zelfs nu hij als god op Himria zit, richt hij zich nog op zijn kookkunsten, en worden er dankzij hem vele festiviteiten mogelijk gemaakt.

Nahm wordt vooral aangeroepen voor de zegening van een maaltijd, door (familie van) zieken om te zorgen voor een spoedig herstel, en door boeren om de groei van vee en gewassen te overzien.

Jashae, Godin van Welvaart

"Zorg ervoor dat je hebt wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en niets tekort komt"

Jashae werkte vroegen als slavin in een mijn onder zeer slechte omstandigheden. Ze maakte lange uren, en kreeg daar nagenoeg niets voor terug. Ze had geen bed om op te slapen of een tafel om van te eten, slechts de dim verlichte ruimtes van de groeve waarin ze werkte. Vanuit deze plek hoorde ze verhalen van hoe het er buiten aan toe ging; in wat voor luxe mensen konden leven als ze er de middelen toe hadden. Alhoewel ze zich geen goed beeld erbij kon vormen, droomde ze ervan om later onder betere omstandigheden te kunnen leven.

Toen ze eenmaal bevrijd werd door Reth was dit precies wat ze kreeg. In eerste instantie moest ze wennen aan het leven in de buitenwereld, maar Jashae was zowel slim als wendbaar. Door haar fascinatie voor materiële dingen die ze nog nooit eerder had gezien zorgde ze voor de bevoorrading van de revolutie. Na de revolutie werd haar talent hier dusdanig in erkend, dat ze de opbouw van de economie van het nieuwe rijk op zich nam, waarna ze de rest van haar leven in ultieme luxe leefde. Als godin op Himria zorgt ze er nu voor dat alle andere goden, heiligen en inwoners van Medria alles krijgen wat zij nodig hebben.

Jashae wordt vooral aangeroepen door handelaren en gezinnen met de wens voor een welvarend bestaan.

Kasal, God van het Leven

"Maak gebruik van de vrijheid die je hebt, neem tijd voor jezelf"

Er is nooit een Rethiaan geweest die vroeger met zoveel tegenzin werkte als Kasal. Hij kon het leven als slaaf niet uitstaan en wenste elke dag om verlossing. Hoe erg zijn slavendrijvers hem ook lastigvielen en martelden, ze kregen hem amper aan het werk.

Eenmaal bevrijd door Reth maakte hij maar al te graag gebruik van de vrijheid die hem was gegeven. Hij reisde met Reth mee, maar deed niets om bij te dragen aan de revolutie. Kasal was voornamelijk te vinden onder de schaduw van een boom die op enige afstand stond van de drukte van het reizende kampement. Dit was zijn favoriete manier om zijn tijd door te brengen tussen het reizen door. Toen hij ontdekt werd, realiseerden velen het belang van het hebben van een rustplaats. Steeds meer personen die behoefte hadden aan rust verzamelden zich rondom Kasal, wat uiteindelijk erg bevorderlijk bleek te zijn voor het welzijn van de Rethianen. Na de revolutie veranderde er niets aan Kasals karakter, en leefde hij op precies het zelfde tempo door als dat hij altijd deed. Niemand weet precies waar Kasal zich mee bezighoudt als god op Himria.

Kasal wordt vooral aangeroepen door personen die toe zijn aan rust. Dit wordt vaak geuit in de vorm van een middagrust, door uit te slapen, of door vroeg naar bed te gaan.

Ghadab, God van de Strijd

"Bescherm de vrijheid die je hebt, kom op voor jezelf"

Ghadab is de tweede discipel die onder dezelfde slavendrijvers werkte als Reth. Hoewel er wordt gezegd dat Ghadab en Reth erg goede vrienden waren, wordt er ook gezegd dat zij erg verschillend waren in hun visies. Waar Reth optimistisch was en vertrouwde op zijn overtuigingskracht, was Ghadab vaak wat negatiever en strijdlustiger. Hierdoor zag Ghadab voornamelijk oplossingen in harder optreden dan wat Reth veelal voorstelde.

Ondanks deze verschillen kwamen Reth en Ghadab samen tot een balans die erg goed bleek te zijn voor de revolutie. Uiteindelijk werd Ghadab de leider van de militie binnen de revolutie, en leidde hij gevechten wanneer dat nodig was. Hoewel Ghadab door de leer van Reth wat gematigder werd, bleef Reth hem altijd aanmoedigen om zijn eigen denkwijze te behouden. Hierdoor spendeerde Ghadab na de revolutie veel tijd in het opzetten van een leger die de vrijheid van het volk zou kunnen bewaken. Omdat vrijheid echter centraal dient te blijven staan, bestaat dit leger enkel uit vrijwilligers. Als god leidt Ghadab nu de strijd tegen de demonen van Halria.

Ghadab wordt vooral aangeroepen door soldaten en andere Rethiaanse krijgers voor de strijd. Dit kan zowel via een stil gebed als een luide strijdkreet.

Alghayra, Godin van Wijsheid

"Blijf jezelf verbeteren, leer van anderen"

Waar alle andere discipelen namelijk zelf vroeger slaven waren, was er één dat niet. Deze persoon was namelijk zelf een welvarend persoon binnen een rijke Ishkaarse familie. Ze keek dagelijks met afschuw toe hoe haar familie omging met hun slaven, en besloot dat zij niet hetzelfde pad wilde bewandelen. Toen de revolutie begon, hielp ze Reth om haar eigen familie te overwinnen, waarna ze zich bij hem aansloot.

Tijdens de revolutie waren er velen die de waardes van Reth’s leer niet volledig begrepen. Ze waren zo druk bezig met het wennen aan hun nieuwe vrijheid dat ze vergaten zichzelf te beteren als personen. Alghayra zag dit beter dan de anderen. Zij nam niet alleen de leer van Reth ter harte, maar luisterde ook naar wat anderen te zeggen hadden. Alghayra liet mensen inzien dat, hoewel het nastreven van je eigen ideaal van vrijheid van groots belang is, er altijd mensen zullen zijn die een ander perspectief op de interpretatie daarvan hebben. Het is daarom van belang om rekening te blijven houden met anderen, en andermans blik op het leven gebruiken om jezelf te verbeteren. Na de revolutie stichtte Alghayra het groot archief in Hilimbad, waar nu de namen en verhalen van alle heiligen en goden worden bewaard. Op Himria overziet ze nu een nog groter archief, waar alle kennis over de wereld te vinden is. Dit doet ze samen met de oude god Katib.

Alghayra wordt vooral aangeroepen door geleerden en wetenschappers, voor hulp om tot nieuwe inzichten te komen.

Facharr, God van Moraal

"Wees trots op jezelf, waardeer je prestaties"

Voor de revolutie hadden veel slaven geen hoop voor de toekomst. Velen hadden zich neergelegd bij het idee dat ze nooit eigen bezit, of ook maar enige controle over de richting van hun leven zouden hebben. Facharr behoorde tot een groep slaven die een dergelijk sombere blik op het leven hadden. Echter was facharr wat anders dan de rest: Hoewel hij ook wenste voor een vrijer leven, probeerde hij toch voldoening te vinden in het werk dat hem werd opgelegd.

De groep slaven van Facharr was een van de eerste groepen slaven die door Reth werd bevrijd gedurende de revolutie. Vanaf het moment dat Facharr Reth ontmoette, zag hij de komst van iets groots: Iemand met de potentie om een nieuw, hoopvoller volk te stichten. Hij zag hoe Reth de sombere blikken van Facharr’s vroegere mede slaven had veranderd, en wilde dit overal zien verspreiden. Tijdens de revolutie verkondigde Facharr het woord van Reth het hardst van iedereen, en inspireerde hij groepen slaven om zich te verlossen van hun ketenen en zich bij Reth te voegen. Dat hij een onderdeel kon uitmaken van een dusdanig grote beweging vulde Facharr’s hart met trots, wat ieder persoon om hem heen inspireerde om trots te zijn op hun eigen kwaliteiten. Na de revolutie speelde Facharr een belangrijke rol in het opbouwen van de theocratische structuur van het land. Als god overziet hij nu het werk van Almatt en Tashrie; de twee goden die aan de poorten van Medria staan om de doden te verwelkomen en te beoordelen.

Facharr wordt gezien als een stamvader van het priesterschap, waardoor hij vooral op individuele basis wordt aangeroepen om te helpen bij het verspreiden van het geloof.Heiligen en Goden

Zij die een goed leven leiden volgens het geloof van Reth zullen eerst worden toegelaten in Medria. Een Rethiaan kan vervolgens door Reth aangewezen worden als heilige, of zelfs verheven worden tot een god. Wanneer een heilige tot god verheven wordt, krijgt deze persoon een nieuwe naam en een domein om als god te overzien. Deze nieuwe naam wordt gegeven door Reth, waarna deze wordt bekendgemaakt door de Hierophant.

Personen die in hun leven niet de kans hebben gehad om in aanraking te komen met het geloof van Reth, kunnen wel worden toegelaten tot Medria als zij een goed leven hebben geleid. Vaak hebben zij echter ongemerkt de corruptie ervaren van een Halriaanse demoon, waardoor ze opgeëist worden door een demoon en in Halria eindigen.

De hier genoemde heiligen en goden zijn slechts een fractie van het totale aantal, en zijn niet specifiek meer of minder belangrijk dan degenen die niet genoemd zijn.

Note: In overleg is het voor iedereen mogelijk om zelf goden en heiligen bij te schrijven, zolang deze binnen de principes van het Reth en zijn discipelen passen.

Abdul de Vredelievende III

Geslacht: Man
Status: Heilige
Beroep: Spellenmaker
Abdul is een uitstekend voorbeeld van een heilige die de wereld een betere plek maakte door zijn eigen passies na te streven. Vanaf kinds af aan speelde hij graag spelletjes met vrienden en bedacht hij varianten op bestaande regels om ze leuk te houden voor iedereen. Op latere leeftijd werd hij vooral bekend vanwege het maken van een creatief kaartspel dat mensen dichter bij elkaar brengt door het gebruik van humor.

Almatt

Geslacht: Man
Status: God
Beroep: Verwelkomen van de overledenen
Almatt was in zijn leven een normale priester van Reth. Hij verkondigde het woord van Reth en leefde daarnaast een bescheiden leven. Almatt was een man van het volk, waardoor velen naar hem toe kwamen om hun hart te luchten. Hij sprak vaak met mensen die het moeilijk hadden, bijvoorbeeld door het verlies van een vriend of familielid. Almatt vond dat iedere Rethiaan die een goed leven had geleid, herinnerd zou moeten worden. Hij deed dan ook veel uitvaartdiensten, waarbij hij de nadruk legde op de goede dingen die de overledene de wereld in had gebracht. Toen Almatt uiteindelijk in Medria aankwam werd al snel door Reth verheven tot god, en werd hij door Facharr gevraagd om samen met Tashrie, de vrouw van Almatt, aan de poorten van Himria te staan om de doden te verwelkomen en te beoordelen namens de goden.

Aza de Blije II

Geslacht: Vrouw
Status: Heilige
Beroep: Arts
Sommigen halen voldoening uit het harde werken en het zorgen voor anderen. Aza is hier een voorbeeld van. Vanaf jongs af aan had ze het altijd druk, en werd haar vaak op het hart gedrukt dat ze moest denken aan de leer van Kasal. Aza had hier echter erg veel moeite mee; ze had zo ontzettend veel energie en vond het zo ontzettend fijn om anderen te helpen, dat dat dit eigenlijk het enige was wat ze deed. Doordat ze bijna al haar tijd spendeerde aan haar beroep werd ze één van de beste genezers van het hele land. Na vele jaren hard gewerkt te hebben, vond ze nog steeds dat ze te weinig tijd had om mensen te helpen, dus begon ze zich ook te richten op het ontwikkelen van nieuwe medische technieken, waaronder hechtingen, om zo efficiënter te kunnen werken. Ondanks dat ze haar hele leven werkte was ze geen seconde ongelukkig.

Haddad de Zuinige IX

Geslacht: Man
Status: Heilige
Beroep: Smid
Na de revolutie was er veel overgebleven materiaal van de verslagen slavendrijvers. Voornamelijk de gebroken ketenen werden weggegooid door de Rethianen. Haddad, een trots ambachtsman, vond dit een ontzettende verspilling. Hij zag hierin een kans om een groots symbolisch project op te zetten. Met veel hulp verzamelde hij alle kettingen en smolt ze om tot nieuwe gereedschappen en werktuigen die gebruikt konden worden bij de opbouw van het land. Zo gebruikte hij zijn passie en talent om een symbool van oppressie te veranderen in symbool van vrijheid.

Muhandis

Geslacht: Man
Status: God
Beroep: Bewaren van de pracht van Himria
Muhandis behoorde tot de eerste generatie die geboren werd nadat Reth zijn plaats als Oppergod had ingenomen. In deze periode waren de verschillende steden van Reth nog hard in aanbouw, waarbij elke vorm van hulp zeer gewenst was. Muhandis had een talent en passie voor architectuur en heeft een groot aantal van de prachtige kathedralen in Hilimbad ontworpen. Eenmaal in Himria aangekomen bedankte Reth hem voor het prachtige werk dat hij had gedaan, en Reth bood Muhandis aan om zijn werk voort te zetten en het rijk van de Goden nog prachtiger te maken.

Sharifah de Ordelijke VI

Geslacht: Vrouw
Status: Heilige
Beroep: Hierophant
Reth heeft inmiddels al meerdere Hierophanten gekend, en deze zijn allemaal vrijwel direct tot heiligen of Goden verheven toen zij in Medria aankwamen. Als heiligen waken ze over de inwoners van Medria en zorgen zij ervoor dat niemand iets tekort komt. Dit gaat door tot ze tot Goden verheven worden, waarna ze een specifiek domein krijgen om zich op te richten. Sharifah is was dat betreft een uitzondering. Toen haar werd aangeboden door Reth om tot Godin verheven te worden, weigerde ze. Ze wilde zich veel liever blijven richten op het zorgen voor het gewone volk, net zoals ze deed toen ze nog Hierophant was. Reth, trots op haar uiting van eigen wil, ging akkoord met dit besluit. Reth prees haar door haar te benoemen als het ideaalbeeld voor iedere Rethiaan.

Talihah de Geduldige V

Geslacht: Vrouw
Status: Heilige
Beroep: Wetenschapper
Sinds het ontstaan van de Heilige Landen is de wetenschappelijke wereld ooksnel gaan ontwikkelen. Dit werd voornamelijk aangewakkerd door Alghayra, maar werd al snel overgenomen door vele andere enthousiaste wetenschappers. Talihah was hier één van: Zij nam het beheer van de archieven over van Alghayra en was persoonlijk vooral geïnteresseerd in hoe de cultuur zich zou ontwikkelen in het nog jonge land. Tevens zorgde Talihah er voor dat vele verschillende soorten wetenschappen een plek kregen binnen het archief en richtte ze de eerste hogeschool van Reth op in Hilimbad.

Tashrie

Geslacht: Vrouw
Status: Godin
Beroep: Beoordelen van de overledenen
De wetten van Reth waren er niet altijd in de vorm zoals ze nu bestaan. Er zijn vele iteraties geweest van het wetboek, waarbij zich ook de nodige controversies hebben voorgedaan. Het bleek namelijk lastig om de juiste regels te formuleren die de samenleving kunnen beschermen zoals Reth dat zou willen, maar niet te veel de vrijheid van de mensen inperken. Tashrie, destijds een normale priesteres van Reth, vond dat het tijd was om voor eens en voor altijd een einde te brengen aan deze controversie, en om structuur te brengen in de samenleving. Ze werkte zich omhoog in de priesterlijke rangen, waarna ze de straf-categorieën introduceerde zoals men ze nu kent. Na haar dood gaf Reth aan dat hij het eens is met de wetten zoals Tashrie ze had opgesteld, en als dank werd ze gelijk tot Godin benoemd. Tashrie staat nu samen met haar man Almatt aan de poorten van Himria om daar de doden te verwelkomen en te beoordelen in de naam van de goden.

Zuhayr de Vrije VIII

Geslacht: Man
Status: Heilige
Beroep: Kunstenaar
Zuhayr werd geboren met een passie om zichzelf te uiten. Zijn vader was een soldaat in het leger, terwijl zijn moeder een toegewijd priesteres was. Hierdoor had Zuhayr de natuurlijke neiging om zijn leven ofwel te wijden aan de bescherming van het volk, of aan het verkondigen van het woord van Reth. Uiteindelijk besloot hij beide dingen te combineren in zijn werk als kunstenaar. Hij staat voornamelijk bekend om het ontwerpen van waterspuwer standbeelden, die Halriaanse demonen op afstand kunnen houden. Er wordt verteld dat hij zijn werk nog steeds voortzet in Medria.Oudere Goden

Voordat Reth oppergod werd, zag Himria er heel anders uit. Er waren vele andere Goden die verschillende taken vervulden om zowel het rijk van de goden als het rijk van de mensen te overzien. Inmiddels zijn veel van deze Goden ontzettend oud geworden, en zijn ze vervangen door andere goden en heiligen, aangewezen door Reth. De oude goden bestaan nog wel in Himria, maar de meesten vervullen geen taken meer. Er bestaan echter een paar uitzonderingen. Reth ontmaskerde namelijk een aantal demonen onder de oude goden, die nu verbannen zijn naar Halria. Daarnaast zijn er drie oude goden die nog een functie vervullen op Himria. Deze worden meestal niet in het specifiek aanbeden binnen het geloof, maar worden wel erkend en gewaardeerd voor wat ze doen.

Rashkul, de Boodschapper

Als oppergod had Rashkul voornamelijk de taak op zich genomen om een oog te houden op Himria en Alria. Hij lette op wat er allemaal speelde, en schreef op hoe de goden hierop zouden moeten reageren. Hij stuurde de andere goden aan om er voor te zorgen dat Himria in goede staat zou blijven en dat de woorden van de mensen op Alria gehoord zouden worden. Naarmate er tijd verging werd zijn taak echter steeds moeilijker. Er was te veel onenigheid onder de goden, en velen van hen waren te veel op zichzelf gericht. Toen het bleek dat een aantal van de goden gecorrumpeerd waren en vervolgens werden verbannen naar Halria, besloot Rashkul dat het tijd was voor verandering. Hij richtte zich tot de mensen op Alria en ging op zoek naar een uitverkorene; iemand met de potentie om zijn taak over te nemen en de dreiging van de demonen tegen te gaan. Uiteindelijk bracht deze zoektocht hem bij Reth. Toen Reth zijn taak als oppergod overnam wilde Rashkul hem blijven assisteren. Hierdoor overziet hij nu het contact tussen Himria en Alria. Wanneer Reth bijvoorbeeld een boodschap heeft, is het Rashkul die deze doorgeeft aan de Hierophant.

Katib, de Bibliothecaris

De oude goden hielden enorme archieven bij van verhalen uit het verleden en kennis dat bewaard diende te worden. Vele goden droegen hieraan bij, en Katib was daar één van. Met de komst van de nieuwe goden is de functie van deze archieven onveranderd gebleven, maar is het overzien ervan overgenomen door Alghayra. De archieven hebben nu een tweedeling: De periode voordat Reth oppergod werd, en erna. Omdat de archieven zo ontzettend groot zijn, assisteert Katib met het organiseren van alle geschriften.

Nahat, de Beeldhouwer

Hoewel Nahat tegenwoordig geen functie meer heeft voor de mensen op Alria, vervult hij wel een belangrijke functie in Himria. Met zijn beeldhouwkunsten bouwt hij namelijk golems die onderhoud verrichten op Himria en Medria. Deze kunsten deelt hij met anderen die bereid zijn om hem te helpen. Zo overziet hij een werkplaats waar verschillende golems worden gemaakt.Demonen

Mensen die zich niet houden aan het Rethiaanse geloof en niet bekeren voor hun zonden zullen niet naar Himria of Medria gaan wanneer zij sterven. Deze zondaars zullen in plaats daarvan in Halria eindigen, waar zij voor eeuwig gemarteld zullen worden door de demonen die daar leven. Deze demonen zijn wezens die stammen uit de tijd van de oude goden, en er op doelen om hun corruptie zo ver mogelijk te verspreiden. Wanneer personen te veel zonden begaan, worden zij een onderdeel van deze corruptie. Het is daarom dus belangrijk dat zondaars naar Halria worden gestuurd, om zo Himria en Medria puur tehouden. Op deze manier worden de demonen teruggedrongen door de goden, waardoor hun invloed beperkt blijft. Sommige demonen gaan echter soms de strijd direct aan met de goden, waardoor het van belang is dat Himria adequaat verdedigd wordt. Dit is een taak dat nu in de handen ligt van Ghadab.

Er bestaan verschillende verhalen over de demonen en wat zij doen met zondaars. Afhankelijk van wat voor zonden iemand begaat, belandden zij in het domein van een specifieke demoon.

Eifa, Demoon van Ontzegging

Hoewel Halria geen hiërarchie heeft, wordt Eifa vaak gezien als als de opperdemoon. Eifa bezit namelijk het grootste domein van Halria, waarin verreweg de meeste zondaars zich bevinden. Zij die niet leven volgens de principes van Reth en de waarde van vrijheid niet waarderen, zullen alles waar zij naar smachten ontzegd krijgen in het domein van Eifa. In dit domein zijn zondaars gedoemd om door een eeuwige vlakte te wandelen, zonder ooit een lotgenoot tegen te komen. In de verte kunnen zondaars soms personen, oases, of uitgangen zien, maar zullen deze nooit daadwerkelijk bereiken. Omdat dit domein grenst aan alle andere domeinen van Halria, kunnen zondaars soms per ongeluk het domein van een andere demoon in wandelen. Hier ervaren ze vervolgens tijdelijk de marteling van dit domein, en worden ze vervolgens weer teruggestuurd naar het domein van Eifa.

Zahad, Demoon van Chaos

Misbruik maken van vrijheid heeft consequenties. Zij die vrijheid interpreteren buiten de principes van Reth door dit bijvoorbeeld anderen te schaden, zullen hiervoor de prijs betalen in het domein van Zahad. Iemand die op een dergelijke wijze leeft, bouwt namelijk gedurende hetleven hun vermogen tot zelfcontrole af. In het domein van Zahad wordt dit vervolgens volledig ontketend, waarna een zondaar alleen nog maar absolute chaos kan ervaren. Het domein van Zahad wordt dan ook vaak omschreven als een groot bloedbad waarin het ieder voor zich is.

Yuetaa, Demoon van Verlies

Hoewel het in de principes van Reth wordt aangemoedigd om welvaart voor jezelf te zoeken, is het ook mogelijk om te gretig te zijn. Zij die vervallen tot het plegen van misdaden zoals diefstal, fraude en afpersing, zonder daarvoor te boeten, zullen in Halria terecht komen in het domein van Yuetaa. Voor iedereen is dit domein anders: Een zondaar ervaart hier namelijk zijn of haar leven telkens opnieuw. Echter verloopt deze versie van het leven anders, waarbij de zondaar telkens verdoemd is om alles wat hij of zij verdient opnieuw te verliezen.

Iisrar, Demoon van Schaamte

Het hebben van vrijheid staat niet gelijk aan een vrijstelling van alle verantwoordelijkheden. Zo is het van belang dat ieder bijdraagt aan het behoud van het heilige volk en men zich houdt aan de afspraken die zij maken in hun leven. Zij die dat niet doen, zullen uiteindelijk belanden in het domein van Iisrar. In dit domein worden zondaars op verschillende manieren geforceerd om te reflecteren op de zonden die zij zijn begaan. Pas wanneer iemand volledig zijn of haar zonden inziet en de schaamte die hierbij hoort accepteert, zal deze persoon het domein van Iisrar kunnen verlaten naar het domein van Eifa.

Suhet, Demoon van Opsluiting

Het hebben van vrijheid betekent niet dat men het recht heeft om de vrijheid van anderen te ontnemen. Zij die in hun leven deze zonde begaan, bijvoorbeeld door middel van slavernij, zullen hierdoor belanden in het domein van Suhet. Dit domein wordt omschreven als een balzaal met boekenkasten waarin alle zonden van mensen worden bijgehouden. Zondaars worden hier aan de grond getekend en geforceerd om een eeuwigheid te dansen voor het vermaakt van demonen. Wanneer een zondaar dit weigert of te moe wordt zal deze worden afgevoerd en gemarteld, om vervolgens weer teruggebracht te worden naar de balzaal.

Lutf, Demoon van Angst

Vrijheid is niet iets dat aan iemand gegeven kan worden, maar iets wat iemand voor zichzelf moet bewerkstelligen. Zij die zich ze teveel laten leiden door de angst om hiervoor op te komen zullen de corruptie van Lutf ervaren, en lopen de kans dat zij hierdoor uiteindelijk in Halria terecht komen. Het domein van Lutf is een duister doolhof zonder uitgang, waarin zondaars op doodlopende paden worden geconfronteerd met hun grootste angsten. Deserterende soldaten zullen ook uiteindelijk in het domein van Lutf eindigen.

Tawadae, Demoon van Waanzin

Zij die het geloof als geheel weigeren stellen zich open voor een volledige corruptie van de demonen. Wanneer zij sterven zullen zij eindigen in het domein van Tawadae, waar zij voor eeuwig de demonen zullen dienen in hun strijd tegen Reth. Hoewel het niet wenselijk is dat de demonen meer dienaars krijgen, is het beter om atheïsten te executeren. Hierdoor wordt de verspreiding van hun corruptie onder de mensen op Alria beperkt.Mythische Wezens

Waterspuwers

De kunst van het tot leven brengen van standbeelden is oorspronkelijk uitgevonden door Nahat, een oude god. Echter werd dit door Nahat alleen gebruikt als kunstvorm. Met de komst van Reth heeft deze kunst ook een functie gekregen, namelijk het onderhouden van zowel Himria als Medria. De heilige Zuhayr de Vrije VIII nam vervolgens deze kunst over en verbeterde het concept. Hiermee maakte hij waterspuwers die in het leger van Ghadab konden worden ingezet om te helpen met vechten tegen de demonen en zo het volk van Reth te beschermen. Er wordt gezegd dat door de significante waarde van de waterspuwers op Himria, de symboliek ervan een beschermende werking kan hebben op personen in Alria. Zo schijnt het dat waterspuwers op Alria de corrumperende werking van demonen lokaal op afstand kunnen houden.

Impen

Mensen die in hun leven te veel zonden begaan, ervaren de corruptie van demonen. Wanneer dit langdurig aanhoudt, kan deze corruptie zowel fysieke als mentale consequenties hebben: Het lichaam van de zondaar kan transformeren naar een imp. Dit is te herkennen aan onnatuurlijke vervormingen, en het vertonen van karakteristieken die onder te brengen zijn bij een van de Halriaanse demonen. Het allereerste symptoom hiervan is het verval van de normale persoonlijkheid van het persoon. Wanneer iemand in een imp verandert, zal deze persoon namelijk steeds meer van zijn persoonlijkheid verliezen, totdat er alleen nog maar een incarnatie van een zonde overblijft. Een volledig getransformeerde imp is niet langer voor rede vatbaar, en zal dan ook snel sterven door waanzin.

Mierenleeuwen

In de woestijn van Reth verdwijnen reizende mensen soms zonder enig spoor van hun bestaan achter te laten. Op de route waar zij hebben gereisd wordt soms alleen een hele diepe zandkuil gevonden. Hierover wordt gezegd dat deze kuilen afkomstig zijn van reusachtige mierenleeuwen die zich diep onder het zand van de woestijn verborgen houden. Er bestaan verschillende ideeën over waar deze wezens vandaan komen. Sommigen zeggen dat het simpelweg hele oude insecten zijn die de test der tijd hebben doorstaan. Anderen beweren dat ze wakers zijn van Reth die op de vlucht geslagen zondaars verwijderen uit de wereld. Tot nu toe kan nog niemand een aanvaring met een dergelijke mierenleeuw navertellen, maar er bestaan wel oude tekeningen van hoe ze er uit zouden zien.