De Waarheid van de Tengoku

Schepping

Lang voordat het continent Estera bestond, was de wereld een enorme, uitgestrekte zee. Midden in deze zee was er een groot eiland: het Paradijs.

Op dit eiland woonden de Shian-Shu. Deze wezens, die veel op mensen leken, kenden een samenleving vol perfectie en harmonie, waarin de mooiste, meest perfecte dingen gemaakt werden. Onder de zee leefde de laagste wezens, de Ningen, nauwelijks meer dan beesten. De Shian-Shu spendeerde bijna geen enkele gedachte aan buiten hun eigen eiland. Alles had zijn eigen plek.

Voor vele jaren was dit goed en voldoende en de Shian-Shu waren gelukkig, tot op een dag de jonge leerling van een meester-beeldhouwer wakker werd met een ingeving; Zou het niet beter zijn als ook de minder perfecte wezens van de wereld konden genieten van de wonderen van de Shian-Shu?

Dit nieuwe idee verspreidde zich als een lopend vuurtje door het Paradijs en al snel ontstond er een plan. Men zou de aarde van de zeebodem omhoog halen en dit land bevolken met een nieuwe soort. Deze soort, de Mens, zou de balans houden tussen Shian-Shu en de Ningen, die in de zee leefden. Sterfelijk, maar beter dan beesten.

Zo begonnen de ambachtslieden van de Shian-Shu aan hun grootste project: het maken van het nieuwe continent Estera. Vele eeuwen gingen voorbij, voordat Estera klaar was voor de Mens.

Mensen werden in grote getalen losgelaten op de nieuwe wereld. Zoals gehoopt begonnen ze meteen met het vormen van samenlevingen en culturen. Maar de Mens had interesse, noch waardering, voor de perfecte kunst van de Shian-Shu. Ze waren gericht op hun eigen verschillen en jaloers op zij die meer hadden. Al snel braken de eerste oorlogen uit.

De Shian-Shu, zowel teleurgesteld als bang voor hun creatie, kwamen tot de conclusie dat hun plan was mislukt. Wetende dat de Mens haar jaloezie snel op de Shian-Shu zou richten, begonnen zij aan een nieuwe taak. Met de hulp van de wind zouden zij hun eiland uit zee tillen en naar de hemelen brengen, waar de Mens nooit zou kunnen volgen.

Sommige Shian-Shu, gebonden aan de groepjes mensen die zij onder hun vleugels hadden genomen, kozen ervoor om menselijke gedaante aan te nemen en achter te blijven. Zij ontdekten dat ze zich konden voortplanten met de mensen. De eerste Tengoku clans, vernoemd naar het eiland van hun voorlopers, werden zo geboren. Onder de leidende hand van de Tengoku, kalmeerde de Mens en spoedig kende Estera minder oorlog.

Op het Paradijs, nu Tengoku - het Hemelse Eiland -, was niets minder waar. Verscheurd door de vraag wat ze nu moesten doen en of ze verantwoordelijk waren voor hun creaties, worstelden de Shian-Shu decennia lang met elkaar. Uiteindelijk, tijdens het eerste en laatste Grote Conclaaf, werd een besluit genomen. De Shian-Shu zouden een laatste groots project beginnen. De Shian-Shu zouden hun onsterfelijkheid opgeven om deel te worden van het grote Wiel van Reïncarnatie omdaarmee het Wiel aan te passen. Vanaf nu konden mensen herboren worden als Shian-Shu op het Hemelse eiland, om daar in een werkelijk paradijs te leven. Dit is alleen als ze een goed leven geleid hebben.

De keerzijde was dat de Shian-Shu ook konden ‘vallen’ en Mens worden, mits zij niet goed geleefd hadden. Het was velen echter een verrassing dat op de eerste Sterfelijke dag het grootste deel van de bevolking van Tengoku spontaan stierf en viel.

Wat echter voor velen nog een veel grotere verrassing was, was dat zij door te reïncarneren veel van hun herinneringen en kennis kwijt raakten. De achtergebleven Shian-Shu hadden van het ritueel gehoord en ook hun eigen onsterfelijkheid opgegeven om het Wiel wassend te maken. Nimmer meer zou een ziel, ongeacht of deze Ningen, Mens, of Shian-Shu was, vervuild door oude herinneringen uit het Wiel komen.Staten van Bewustzijn

Twee Zielen

De Tengoku geloven dat ieder wezen op de wereld tenminste één ziel heeft. Deze ziel heet de Po en staat voor het aardse en het dierlijke in een wezen. De Po is de ziel die leven geeft en de ziel die vormloos maar beperkt is. Als een wezen sterft, vervliegt de Po tot niets en bij de geboorte vormt de Po uit niets. Er is een onbeperkt aantal Po zielen.

Verheven wezens, zoals de Ningen, de Mens, en de Shian-Shu hebben een tweede ziel. Deze ziel, die de Hun wordt genoemd, staat voor het verhevene en het bewustzijn. Deze ziel zorgt voor de hogere functies, zoals kunst, rationeel denken en filosofie. De Hun heeft een duidelijke vorm maar kan eindeloos groeien met ervaring. Er is een beperkt aantal Hun zielen. Na de dood van een wezen keert de Hun terug naar het Wiel van Reïncarnatie. Hier wordt de ziel gewassen en verblijft deze tot er een nieuw lichaam beschikbaar is.

Bij de geboorte gaat de Hun samen met de Po om een nieuw bewustzijn te maken.

Het Wiel van Reïncarnatie

Het Wiel was een van de allereerste projecten van de Shian-Shu. Het was een poging om de Ningen, de laagste vorm van leven, een kans op vooruitgang te geven. Hoe dan ook, het Wiel neemt Hun zielen en wast deze. Tijdens dit wassen verdwijnen de smetten en herinneringen van een vorig leven, maar blijft de essentie van de ziel behouden.

Als het Wiel klaar is met wassen komt de ziel terecht in uitgestrekt niets buiten de wereld tot er een passende Po beschikbaar is. Of deze Po bij een Shian-Shu, Mens, of Ningen hoort is sterk afhankelijk van de essentie van de ziel in kwestie. Hoe meer je jezelf positief ontwikkelt, heb je meer kans om te reïncarneren als Shian-Shu.

Wat een positieve ontwikkeling is, is een onderwerp van hevig debat onder de Tengoku.

De Shian-Shu

De Shian-Shu zijn de verhevenen die op het Hemelse Eiland Tengoku ver boven Estera leven. Zij zijn de meester-ambachtslieden die de meest volmaakte voorwerpen maken. Ze leven voor altijd voort in wat zij gemaakt hebben. De Shian-Shu worden gezien als de piek van de ontwikkeling van de ziel en veel Tengoku streven er dan ook naar om Shian-Shu te worden. Een van de vaak genoemde methodes om Shian-Shu te worden is het vullen van je Leegte. De Shian-Shu zouden namelijk geen Leegte kennen.

De Shian-Shu hebben een makkelijk leven op het Hemelse Eiland, maar een Shian-Shu moet er goed voor waken dat hij of zij niet valt. Het is niet duidelijk hoe en waarom, maar door een slecht leven te leiden kan een Shian-Shu herboren worden als Mens.

Menig Tengoku op Estera gelooft dat hij of zij ooit Shian-Shu is geweest waarbij vooral de Val op de eerste Sterfelijke Dag wordt aangehaald als de reden dat ze zijn gevallen .

De Ningen

De Ningen zijn samen met de Shian-Shu de voorlopers van de Mens. Deze bijna-menselijke wezens hebben een witte huid, een gezicht zonder neus, en kieuwen in de nek.

De Ningen leven in nederzettingen op de bodem van de zeeën van Estera. De samenleving van de Ningen is erg rigide en iedere Ningen heeft een eigen plek in het geheel. Afwijken van dit geheel of individualiteit tonen wordt zwaar gestraft.

De Ningen worden gezien als de laagste vorm van bewustzijn. Alle Tengoku zijn het erover eens dat een slecht leven leiden leidt tot reïncarnatie als een Ningen. Vanwege de rigide samenleving waarin ieder een specifieke plaats heeft, zien de Tengoku de Ningen ook als de oorsprong van de Leegtes. Het niet kunnen vervullen van je Leegte wordt vaak gezien als een teken dat je de kans loopt in je volgende leven te vallen naar deze lagere vorm.

De Mens

De Mens is door de Shian-Shu gemaakt uit de Ningen en zichzelf. Mensen waren bedoeld als een imperfecte versie van de Shian-Shu die de wonderen van de Shian-Shu zou kunnen waarderen.

Helaas bracht de imperfectie van de Ningen de Leegtes in de Mens en daarmee ook jaloezie. De Shian-Shu hadden dit verwacht, maar hadden de hoop dat met de juiste opvoeding de Mens zich hier overheen kon zetten. Helaas bleek dit niet zo.

In principe heeft ieder Mens in elk leven de kans om zich te ontwikkelen tot Shian-Shu of te vallen tot Ningen, maar de Tengoku kennen enkele kenmerken die aangeven naar welke kant een Mens neigt.

Zo is geboren worden als Tengoku een teken dat de persoon dichter bij de Shian-Shu staat. Door de aderen van de Tengoku vloeit immers het bloed van de achtergebleven Shian-Shu.

Ook de kwaliteit van iemands ambacht wordt vaak in verband gebracht met hoe dicht een persoon bij de Shian-Shu staat. De Shian-Shu zijn immers de perfecte meesters en hoe dichter jouw werk bij perfectie staat, hoe dichter jij bij de Shian-Shu staat.

Aan de andere kant staan dieven, kluizenaars, vagebonden en ander uitschot van de samenleving dichter bij de Ningen. Dit is volgens de Tengoku niet zo zeer een slecht iets. Een of meerdere levens als Ningen helpt deze buitenstaanders misschien om hun plek in de samenleving te vinden.Mythische Wezens

Tsukumogami

Als je niet goed voor je gereedschappen zorgt, of ze bewust gebruikt om een slechte kwaliteit te leveren, loop je het risico dat Tsukumogami tot leven komen. Deze zogenaamde “gereedschap goden” zullen er alles aan doen om jou op vervelende (maar niet dodelijke) manieren dwars te zitten.

Denk hierbij aan een mes dat ineens onder je hand ligt als je op je werkbank wilt leunen waardoor je ineens een lelijke jaap hebt, een hamer die steeds op je duim slaat, of spijkers die spontaan op je stoel eindigen met de punt naar boven.

Het is mogelijk om Tsukumogami weer tevreden te stellen door ondanks alle tegenslagen een project af te ronden die jouw vaardigheden tot het uiterste test. De Tsukumogami zal dan je beste gereedschap worden. Er zijn bijvoorbeeld bekende verhalen van koks die met roestige messen de heerlijkste gerechten maken.

Het weggooien of weggeven van een Tsukumogami is een erg slecht idee. Je hele werkplaats zal dan in verzet komen.

Het is niet duidelijk wat Tsukumogami zijn of hoe ze ontstaan, maar erg bijgelovige Tengoku geloven dat ze de manifestatie van je eigen Leegte zijn.

De Bewakers van het Hemelse Eiland

Soms zijn er zielen die het Wiel proberen te vermijden en via een sluiproute op het Hemelse Eiland terecht proberen te komen. In het begin, na de eerste Sterfelijke Dag probeerden bijvoorbeeld veel voormalige Shian-Shu dit.

Deze zielen worden echter tegengehouden door de Bewakers. Waar deze wezens vandaan komen of wat ze precies zijn, is niet duidelijk. Het enige wat men zeker weet is dat ze pas op de Eerste Sterfelijke Dag verschenen zijn.

Er zijn ruwweg twee ordes van Bewaker te onderscheiden, namelijk de geschubde en de gevederde Bewakers.

Geschubde Bewakers nemen de vorm aan van enorme reptielen met een adem van vuur of wind, enorme snorharen, en soms vleugels. Deze reptielen worden gezien als de lagere orde van bewakers en dalen regelmatig af naar Estera om daar jacht te maken op de Zwarte Zielen. Deze orde word ook wel de orde van Draken genoemd.

Er zijn verhalen dat ook de geschubde Bewakers een Hun hebben en dat ze een soort optionele plek hebben tussen Shian-Shu en Mens in.

De andere orde van Bewakers is de gevederde orde. Deze orde bestaan bijna exclusief uit vogels met veren van vuur. Deze vogels vliegen zonder te landen rond het Hemelse Eiland en geven soms opdrachten aan de Geschubde Bewakers. Deze orde word ook wel de Fenghuang genoemd.

Als deze vogels van uitputting sterven, wat eens per dag gebeurd, vergaan ze spontaan tot as om daarna meteen weer als volwassen vogel uit een vurig ei te komen. Vanwege deze spectaculaire en snelle reïncarnatie bestaat er een theorie dat deze vogels een klein, persoonlijk Wiel van Reïncarnatie met zich mee dragen. Ook wordt gezegd dat de Fenghuang de Shian-Shu zijn die achtergebleven zijn op Estera.

Zwarte Zielen

Niet iedere ziel gaat netjes naar het Wiel van Reïncarnatie. Sommige zielen, gedreven door een bijzonder sterke wil of heftige emoties weten zich los te worstelen en gaan zwerven.

Deze zogenaamde Zwarte Zielen hebben maar één doel: een levend of recent gestorven persoon vinden en van plek wisselen met diens Hun. De Hun die de Zwarte Ziel vervangt, zou hierbij permanent verloren gaan. De Zwarte Ziel zou zowel de plek van de levende persoon als diens essentie overnemen en zo een kans hebben op een betere reïncarnatie. Zwarte Zielen zijn doorgaans Shian-Shu of Mensen die zouden reïncarneren als respectievelijk Mens of Ningen.

Een Zwarte Ziel doet vaak een poging als een Mens geboren wordt. Dit kind wordt dan geboren met een grote en vaak lelijke moedervlek. Deze moedervlek wordt de ‘Zwarte Aanraking’ genoemd.

Het hebben van de aandacht van een Zwarte Ziel is zowel een zegen als een vloek. Door de Zwarte Ziel zal het kind vaker geluk hebben, maar altijd zal de Zwarte Ziel op de loer liggen om, op een moment van zwakte, van ziel te wisselen met het mens.

Veel ouders van kinderen met een Zwarte Aanraking nemen het zekere voor het onzekere en geven hun kind een vreemde, aparte, of lelijke naam. Zwarte Zielen zijn vaak erg ijdel en de meesten weigeren met een naam als “Lelijke Aap” of “Stinkend Water” door het leven te gaan.

Olgoi-Khorkhoi

In de tijd dat het Hemelse Eiland pas net in de hemelen hing, moesten veel dieren en planten nog hun plek vinden. Zo ook de aardwormen, die nog moesten leren dat het Hemelse Eiland geen ‘bodem’ meer had. Veel van deze wormen zijn dan ook de lange afstand naar Estera gevallen.

Deze val duurde een lange tijd, waarbij de wormen door veel donderwolken heen vielen en bliksem aten. Tegen de tijd dat ze Estera bereikten, waren ze bijna anderhalve meter lang geworden. De bliksem had hun lichaam niet verlaten.

In de tijd voordat er grote wegen tussen de verschillende steden bestonden, was er altijd de kans dat een reiziger op een zandpad een Olgoi-Khorkhoi tegen kwam. Deze worm zou met bliksem de handelaar en zijn rijdier verlammen en ze daarna langzaam verorberen.

Inmiddels zijn de Olgoi-Khorkhoi uitgeroeid, al komen er soms geruchten uit de woestijnen van Reth en Ishkar.