Thuislozen

Paardenvolk, Steppenrijders, Noordmannen

Op de steppen in het hoge noorden wonen nomadische stammen die kuddes paarden, alpacas, schapen en geiten houden.

Geografie

De steppen in het noordoosten zijn bijna onleefbaar. Er groeit vooral gras, met hier een daar nog wat eetbare wortels ertussen. Er groeien geen bomen en het aantal stroompjes is bijzonder beperkt. Hier en daar zijn wat koude meren waar nog wel eens wat vis in wil leven, maar het is bijna onmogelijk om op één plek te wonen. Er zijn wel wat tot ruïne vervallen steden uit een ver verleden, maar niemand weet meer waar deze voor dienden en hoe ze ooit gevuld hebben kunnen zijn. Tussen deze ruïnes reizen de stammen rond, op zoek naar grazige weiden en beschutte plekken om de winter door te komen. Er zijn weinig landkaarten van deze gebieden; de verkenners, spoorzoekers en de Arkhivlenye van de stam bewaren hun landkaarten als een kostbaar bezit. Stammen hebben vaak een vast patroon, een waterplaats waar ze in de warme maanden naartoe gaan, en een beschut dal waar ze overwinteren, en hun landkaart is dus ook vaak beperkt tot dat gebied.

Levensstijl

Officieel is dit gebied van Perla, maar er is geen landheer zo ver naar het noorden, waarschijnlijk omdat de thuislozen geen landheer hebben verkozen. Het lijkt alsof de tijd stilstaat, de stammen hebben zo hun eigen patroon, en ze jagen de Skaleshi weg die pogingen doen om te gaan mijnen. De Contivalen komen liever niet zo ver naar het noorden vanwege de ijsschotsen, en zo komen er weinig buitenlanders naar de steppen, en de stammen verlaten de steppen alleen om te plunderen. Het leven van de ruiters van het noorden is vooral gericht op achter hun eten aanrijden. Of ze jagen op beesten die migreren, of drijven hun kuddes over de vlaktes heen wanneer deze de vorige plek leeggegeten hebben.

Verschillende stammen hebben afspraken met Perla. De Perlanen laten hun paarden trainen door de Thuislozen en betalen voor deze training met eten. Andere stammen overvallen maar al te graag de Hoogmannen, Perlanen en Contivalen om zo aan hun eten te komen. Dit maakt dat de ruiters niet graag geziene gasten zijn. Sommige stammen willen nog wel eens in de ruïnes wonen om daar dingen te vinden en te verkopen, maar het is niet erg praktisch en dit zijn vaak strijdgebieden tussen de verschillende stammen.

De Stam

Een stam bestaat uit een Matriarch, haar kinderen, haar zusters en hun kinderen, en de mannen die door de stam zijn opgenomen. Naast de Matriarch zijn er twee belangrijke titels in een stam: de Upravlenye is de vrouw die het bezit van de stam beheert en verdeelt. Dit is belangrijk werk in verband met de schaarste die kan optreden in de winter. En ze houdt ook bij wie er wat heeft bijgedragen aan de stam. Mensen die weinig bezit of diensten bijdragen, kunnen uit de stam verbannen worden door de Upravlenye. De Arkhivlenye is de vrouw die de stambomen van zowel de kuddes als de stamleden bijhoudt, vooral om inteelt te voorkomen en de kudde gezond te houden. Als zij verkondigt dat twee mensen geen relatie met elkaar moeten aangaan, wordt dit advies meteen opgevolgd. De Matriarch, de Arkhivlenye en de Upravlenye worden allemaal aangesproken met de titel Baja, maar mannen worden geacht deze titel te gebruiken voor iedere volwassen vrouw.

Gastvrijheid is heel belangrijk voor de stammen; het is koud en onherbergzaam dus natuurlijk ben je welkom bij het vuur en natuurlijk krijg je te eten. De Upravlenye rantsoeneert zodat er voor iedereen genoeg is. Maar er wordt wel verwacht dat iedereen bijdraagt aan de stam, door voor de kudde te zorgen, of voor de kinderen, door te helpen met voedsel verzamelen of door te helpen de stam veilig naar hun volgende bestemming te leiden. Ook als iemand te gast is, hoort die iets bij te dragen. Als iemand wordt opgenomen in de stam, omdat die een relatie aangaat met een van de vrouwen van de stam, of omdat ze als zuster wordt geadopteerd in de stam, dan zijn de regels soepeler dan voor een gast. Een vrouw als zuster opnemen in de stam gaat door middel van een ceremonie waarbij de vrouw een nieuwe naam krijgt.

Een vrouw is lid van de stam van haar moeder, terwijl veel mannen op jonge leeftijd hun geboortestam verlaten. Ze reizen rond, soms in groepen, om vrouwen in andere stammen te ontmoeten en om hun plek te vinden. Sommige mannen blijven jarenlang rondzwerven, en de meeste van hen zijn handelaren of plunderende bendes die soms ook naar Skalesh of Perla afreizen. Maar er komt een dag dat een man weer bij een stam wil horen, bij een vrouw wil horen. Het is aan de vrouw om te beslissen of ze hem accepteert in haar stam of niet, dus de mannen geven vaak geschenken of doen anderszins moeite om een vrouw te overtuigen hem te accepteren. De Matriarch, de Upravlenye en andere belangrijke vrouwen in de stam hebben vaak meerdere mannen.

Kinderen worden opgevoed door de stam, niet per sé door hun moeder. Wie de vader van een kind is, is niet altijd duidelijk vanwege de rondreizende mannen. De Arkhivlenye doet wel een poging om bij te houden wie de vader is, maar vaak gaat dat gewoon niet. Bezit en aanzien wordt via de lijn van de moeder doorgegeven, maar als een man vermoedt dat hij de vader is van een kind, kan hij dit aangeven door zijn bezittingen aan het kind te geven. Zo kan het dus zijn dat een kind niet weet wie hun vader is, of dat een kind wordt overladen met geschenken door verschillende potentiële vaders. Er is een ceremonie waarbij een kind hun vader erkent en dit betekent veel voor die vader; de Arkhivlenye neemt hem op in de stamboom en de Upravlenye bedeelt hem meer bezit toe.

Taal

De thuislozen spreken Perlaans, hoewel iedere stam hun eigen dialect heeft. In het spel wordt Perlaans door Nederlands weergegeven.

Gebruiken

Thuislozen verheffen liever niet hun stem, en houden er ook niet van om aangeraakt te worden. Aanraking is alleen voor familie, of voor mensen die familie willen worden; voor relaties. Een thuisloze is dan ook vaak hevig geschokt als een Perlaan hem de hand wil schudden of een knuffel wil geven. Ze gebruiken veel handgebaren in hun communicatie, waardoor het zelfs voor Perlanen vaak moeilijk is om te volgen waar het over gaat.

Thuislozen spreken liever niet over de doden. Hoe vaker een naam wordt uitgesproken, des te langer het duurt voordat die ziel naar het hiernamaals kan gaan en rust kan vinden.

Een belangrijk ritueel voor de thuislozen is de grievenceremonie. Voordat de eindeloze reis wordt hervat, moet iedereen hun ruzie en grieven achterlaten. Dit kan gedaan worden door verwijten in een pot te schreeuwen en deze te begraven, of door een ruzie uit te vechten. De overlevenden van zo'n ruzie worden geacht om er daarna nooit meer over te spreken, het is klaar.

Naamgeving

De namen van de verschillende stammen zijn vaak Mongools, maar er zit bijzonder veel afwisseling in. Net zoals spullen, stelen Thuislozen vaak cultuur en dus ook de namen van andere volkeren. Kinderen krijgen als ze jong zijn nog geen naam, dat komt pas als ze een paar winters hebben overleefd. Thuislozen geven hun kinderen graag hele lange namen, of namen die in het Mongools iets vreselijks betekenen, zoals Sannisarangerel of Enebishenkthuya. Zo wordt voorkomen dat de boze geesten je naam stelen en macht over je hebben. Als iemand wordt opgenomen in een stam, krijgt die persoon een nieuwe naam die bij de stam past. De stam krijgt hun naam van de Matriarch en haar dochters hebben vaak ook een naam waarin de naam van de stam terug te horen is.

Kleding

Thuislozen dragen echt alles wat praktisch op een paard is, het kunnen zelfs gestolen rijke stoffen zijn. Ze dragen wel vaak wat bont tegen de kou. Ze gebruiken het liefste afstandswapens die vanaf de rug van hun paard gebruikt kunnen worden.

Om een idee te geven van de kleding die spelers gaan dragen en om de sfeer van het evenement goed neer te zetten, zoeken wij mensen die model willen staan voor de verschillende volkeren. Omdat we net begonnen zijn, hopen we dat mensen zelf deze kleren hebben. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Geef je dan hier op.