Hoogmannen

Aultieken, Kauwden

Tussen de steden van de Skalesh in wonen stammen. Deze stammen hebben veel verschillende culturen en zien zichzelf niet als één volk, maar toch zijn ze onder verschillende verzamelnamen bekend. Ze worden door de Skalesh vaak de Aultieken genoemd, wat iets in de lijn van ‘de oorspronkelijken’ betekent. Over het algemeen staan ze bekend als de Hoogmannen, maar de Rethianen en Perlanen willen ze nog wel eens Kauwden noemen, naar het koude gebied waar ze vandaan komen (of ook wel omdat hun aanvallen komen en gaan als een verkoudheid).

Leefomgeving

Deze stammen leven tussen de bergen en tussen de steden van de Skalesh in. Ze leven ook vooral in gebieden waar het te koud of te schaars is voor de Skaleshi om te overleven. Dit maakt ze over het algemeen harder en steviger dan de Skaleshi. Vaak wonen ze bij bronnen of bij natuurlijke pleisterplaatsen om daar te jagen en te leven. Er is een hele grote variatie tussen de dorpjes van de stammen, maar meestal wonen ze op vaste plekken in kleine stenen hutten. Er zijn ook groepen die met leren tenten werken of in grotten leven, maar deze zijn heel zeldzaam.

Levensstijl

Er wonen veel bergstammen in het gebied van Skalesh. Ze leven voornamelijk van het jagen op berggeiten en vogels, plus wat ze krijgen van de Skalashi voor ingehuurd worden óf wat ze van wagens kunnen plunderen óf uit Perla kunnen roven. Het zijn veel erg verschillende stammen, het enige wat ze verenigd is dat ze meestal een voorkeur hebben voor bijlen, gezien deze goed werken tegen de Perlanen, hun favoriete vijand. Ze gebruiken dan ook veelal werpbijlen voor de jacht. Het metaal voor deze bijlen wordt onttrokken aan de erts uit de aders van de mijn die aan de oppervlakte liggen. De grootste stammen wonen dan ook meestal om zo’n ader heen. Ze spreken bijna allemaal Skaleshi.

Kleding

Hoogmannen dragen voornamelijk bont en bruine kleding. Daarnaast hebben ze vaak simpele runen als tekens op hun huid, maar die verschillen van clan tot clan. Ze gebruiken veelal bijlen, van grote bijlen tot kleine werpbijlen.

Naamgeving

Iedereen draagt een eigen naam en een clan-naam, al hebben verschillende stammen verschillende tradities over hoe je je eigen naam verdient en of je eerst een kindernaam hebt. De eigen naam is meestal gebaseerd op een Scandinavische of Russische naam. De clan-naam is meestal een beschrijving van de plek waar de stam woont. Zo kan een stam vernoemd zijn naar een ijzerader waar ze bij wonen (Clan Ironvein) of ze wonen vlak bij een veld waarin een grote familie schapen woont (Clan Sheepfield).

Om een idee te geven van de kleding die spelers gaan dragen en om de sfeer van het evenement goed neer te zetten, zoeken wij mensen die model willen staan voor de verschillende volkeren. Omdat we net begonnen zijn, hopen we dat mensen zelf deze kleren hebben. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Geef je dan hier op.